Siódemka się uczy

Kaliska "siódemka" zdobyła tytuł "Szkoły Uczącej Się" w ramach programu Centrum Edukacji Obywatelskiej. "To efekt zaangażowania całej społeczności szkolnej we wspólne działania i zgodnie z założeniami programu - doskonalenie procesu nauczania i rozwijania w uczniach odpowiedzialności za uczenie się" - poinformowała Radio Centrum Violetta Urban Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu.


W czwartek 27 marca w placówce odbył się tzw. Panel Koleżeński, który był ostatnim krokiem na drodze do uzyskania tytułu Szkoły Uczącej Się oraz okazją do zaprezentowania działań szkoły i podsumowania pracy
w programie.


"Od roku 2009 szkoła pracowała nad wdrożeniem efektywnych metod kształcenia, w tym oceniania kształtującego. Nauczyciele wraz z uczniami podnosili jakość swojej pracy oraz wykorzystywali procedurę SUS w zakresie dwóch wybranych przez szkołę celów: "Uczniowie wykorzystują NaCoBeZU (Na Co Będę Zwracać Uwagę) w przygotowywaniu się do sprawdzianów, prac klasowych, prac domowych i innych form aktywności" oraz "Szkoła kształtuje kulturę osobistą i szacunek dla dorosłych" - dodaje dyrektorka.
Certyfikat szkoła otrzymała na lata 2014-2016.

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).

Komentarze

znowu certyfikaty na ścianę,

znowu certyfikaty na ścianę, zbior VIP-ów, popisy, pisanina, raporty, cele, napuszone pracownictwo z kuratorium, CEO etc. po co to ,my chcemy mieć dodatkowo po obiedzie szkolnym tańce, chór, szachy, piłkę, tenis, chcemy jechać na wycieczki dydaktyczne, nauczyć się płwać i 2 razy w tygodniu mieć tam w-f, jechać 2 rzy do kina, teatru, opery, baletu, biwak mieć, zobaczyć wschód i zachód słonca na szkolnej wycieczce, i nato powinny być pieniądze anie na popisy przed politykierstwem i tyle..