Odzyskują blask

Kościół św. Jakuba w Czerminie znalazł się wśród siedmiu zabytkowych kościołów diecezji kaliskiej zakwalifikowanych do II etapu unijnego projektu "Szlakiem zabytkowych kościołów obszaru diecezji kaliskiej - rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu” . Zakłada on przywracanie kościołom ich pierwotnego wyglądu.

W czermińskim kościele, zbudowanym 300 lat temu z fundacji ówczesnego dziedzica Czermina Ulatowskiego, znajdują się zabytki ruchome przeniesione z wcześniejszego kościoła. Jest to obraz Matki Bożej z 1662 roku, dwa ołtarze boczne - św. Jakuba i św. Józefa z 1700 roku, późnogotycka rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem z 1460 roku. Wszystkie te obiekty oraz ambona, chrzcielnica już wróciły z pracowni konserwatorskich. Prospekt organowy był robiony na miejscu.

Teraz czas na restaurację wnętrza kościoła, odtworzenie polichromii na suficie i ornamentyki na ścianach, ale po dokładnym zbadaniu tego, co jest pod kilkoma warstwami farb. Tym sposobem odkryto pod ołtarzem malowane zdobne kwiaty - potwierdza radiu Centrum proboszcz ks. Marian Ostach. Ideą unijnego projektu jest przywrócenie kościołom ich pierwotnego wyglądu z kolorystyką włącznie.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).