Czyja Wola ?

Nie będzie wywłaszczenia pałacu w Mojej Woli. Taką decyzję podjął starosta ostrowski - po dokładnej analizie dokumentów i przeprowadzeniu rozmów ze stronami sporu.

"Obiekt niszczeje, właściciel nie prowadzi żadnych prac mimo kilkukrotnych wezwań. Stąd wniosek konserwatora o wywłaszczenie i przejęcie opieki nad majątkiem przez starostę jako przedstawiciela Skarbu Państwa. Tymczasem w uzasadnieniu decyzji wykazaliśmy, że zgodnie z prawem konserwator zabytków nie wykorzystał możliwości, jaką daje wykonanie zastępczych robót w zabytku" - powiedział radiuCENTRUM Janusz Grzesiak, dyrektor biura prasowego w starostwie powiatowym.
Pałac w Mojej Woli jest unikatem w skali europejskiej, bo pokryty korkiem z portugalskiego dębu. Dziś niszczeje, bo prywatny właściciel nie prowadzi tam żadnych prac.

"Nie jest tajemnicą, że ta nieruchomość obciążona jest wielomilionową hipoteką. Nasz niepokój wziął się stąd, że wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa i ujawnienie go jako właściciela w księdze wieczystej nie spowoduje z mocy prawa wykreślenia długów. Czyli długi przejdą na nowego właściciela" - dodaje Grzesiak.

Decyzja starosty nie blokuje w żaden sposób właścicielowi nieruchomości żadnych działań - jak choćby sprzedaży majątku.
Pałac w Mojej Woli powstał w XIX wieku. W skład majątku wchodzi również oficyna oraz ponad 10 hektarów parku uznanego za pomnik przyrody.

Autor: 

Personalia

e-mail
zeidler@rc.fm

Nazwisko: 

Arleta Zeidler

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).