Tak mi dopomóż Bóg

Kalisz ma dwóch nowych radnych. Pierwszy to Krzysztof Ścisły były funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa PRL, obecnie współtwórca lokalnej gazety pt. "7 dni Kalisza".

Ścisły – mimo wielokrotnie składanych zapewnień wiceprezydent Kalisza z ramienia SLD Karoliny Pawliczak - nie zrezygnował z mandatu, który przypadł mu po otrzymaniu zaledwie 76 głosów...

Kalisz zarządzany jest obecnie przez koalicję Wspólny Kalisz, PiS i SLD z prezydentem G.Sapińskim na czele i to jednym z efektów jej zawarcia jest przekazania mandatu byłemu kapitanowi SB - Ścisłemu.

Drugim nowym radnym został Martin Zmuda – startujący z listy PiS, który wszedł do Rady Miejskiej Miasta Kalisza ze 193 zdobytymi głosami w miejsce Artura Kijewskiego, który został wiceprezydentem miasta.

na fot. Martin Zmuda

Obaj złożyli ślubowania rano, na czwartkowej Sesji Rady Miejskiej.

K.Ścisły, po ślubowaniu, z mównicy stwierdził:

"Wbrew temu, co wszyscy tutaj myślą i sądzą, przyjmę ten mandat i będę go sprawować, że tylko jeszcze dodam kilka słów, do tego oświadczenia, które złożyłem. Tak mi dopomóż Bóg!".

na fot.: przysięgający Krzysztof Ścisły - kiedyś SB, teraz Rada Miejska Kalisza. Tam mu dopomóż Bóg...

Jak samorządowcy tłumaczą i komentują Radiu Centrum całą sytuację przeczytasz TUTAJ.

W ten sam czwartek 29. stycznia minęła akurat 25 rocznica od XI Zjazdu PZPR (Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej) na którym w 1990 roku przyjęto uchwałę o zakończeniu działalności tego ugrupowania.

PZPR przez ponad 40 lat sprawowała w Polsce totalitarną, a następnie autorytarną władzę, odpowiadając m.in. za stalinowski terror, pacyfikacje protestów społecznych oraz represje stanu wojennego. W utrzymaniu władzy i systemu komunistycznego w Polsce pomagała jej wszechstronnie milicja polityczna - Służba Bezpieczeństwa i jej funkcjonariusz, wtedy kapitan Ścisły. Dziś radny.

* * *

Służba Bezpieczeństwa (SB): aparat powołany do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w PRL. W istocie SB była tajną policją w systemie totalitarnym, jej sprowadzała się do ochrony władzy komunistycznej poprzez kontrolowanie wszystkich dziedzin życia społecznego, łamanie praworządności i zwalczanie opozycji.

SB utworzona ustawą sejmu z 13 listopada 1956, zastąpiła skompromitowany w społeczeństwie Urząd Bezpieczeństwa (UB) podległy od 1944 Resortowi Bezpieczeństwa PKWN, od 1945 Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego i od 1954 Komitetowi do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego przy Radzie Ministrów. Uchwała sejmowa likwidowała Komitet do Spraw Bezpieczeństwa i przekazywała SB Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. SB działała w ramach wojewódzkich, rejonowych, miejskich i dzielnicowych urzędów bezpieczeństwa.

Obok pracowników etatowych SB posiadała rozbudowaną sieć tajnych informatorów obecnych we wszystkich instytucjach, urzędach i zakładach pracy. Jej funkcjonariusze stosowali na szeroką skalę metody szantażu, prowokacji, a nawet dopuszczali się zbrodni, m.in. z polecenia SB 12 maja 1983 został pobity na komisariacie Milicji Obywatelskiej w Warszawie 19-letni G. Przemyk (syn związanej z opozycją poetki B. Sadowskiej), który dwa dni później zmarł; również na polecenie SB został bestialsko zamordowany księdz J. Popiełuszko. SB organizowała antysemickie wystąpienia w marcu 1968, uczestniczyła w tłumieniu buntu robotniczego na Wybrzeżu w 1970. Prowadziła walkę z Kościołem katolickim. Działalność SB uaktywniła się szczególnie w stosunku do "Solidarności", zarówno w okresach legalnej działalności związku, jak i podczas stanu wojennego.

za: portalwiedzy.onet.pl

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).