Czy idea zagranicznych miast partnerskich to :

partnerstwo, ale "na salonach"
29%
wymierne zyski z pomocy i wymiany doświadczeń
14%
rzecz bez znaczenia dla szarych mieszkańców
57%
Razem głosów: 327

Komentarze