Przeciwko przemocy

W Kaliszu trwa międzynarodowa kampania „16 dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet". Akcja ma na celu
wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć. O szczegółach Małgorzata Wojtyś.
Przedsięwzięcie potrwa do 10 grudnia.
W Kaliszu w ramach akcji zorganizowano Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, odbyła się też konferencja dla nauczycieli i opiekunów szkolnych kół PCK. Można było też skorzystać z konsultacji w Centrum Interwencji Kryzysowej przy Granicznej.
Na 5 grudnia zaplanowano interdyscyplinarne szkolenie dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w udzielanie pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz ofiarom handlu ludźmi. Spotkanie odbędzie się w Centrum Interwencji Kryzysowej, przy Granicznej od 8.00do 16.00. Natomiast na zakończenie akcji, czyli 10 grudnia w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka zostaną pokazane działania podejmowane w ramach nowopowstałego Schroniska dla Kobiet „Dom Życia". Prezentacja "Wyjdź na prostą" rozpocznie się o 10.00 w schronisku przy Gajowej.

wojtysatrc.fm


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).