Pielgrzymka Robotników do Św. Józefa

37 delegacji z całej Polski przyjechało we wtorek 1 maja do Kalisza na XX Ogólnopolską Pielgrzymkę Robotników do św. Józefa."Wszyscy przyjechali tu po wsparcie, żeby naładować akumulatory do pracy, żeby czerpać siłę od swojego patrona" - powiedział Radiu Centrum Jan Mosiński, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność":

"Św. Józef to mężczyzna, którego potrzebujemy w XXI wieku, to nie tylko potężny patron, ale też opiekun Jezusa, Robotnik z Nazaretu, stanowczy w swoim działaniu - to jest to czego nam dzisiaj potrzeba, w to miejsce relatywizmu społecznego, wyścigu szczurów, umów śmieciowych, ubóstwa."

"Jesteśmy tu żeby się pomodlić w intencji wszystkich robotników, pracowników, w intencji ich rodzin, o godną pracę, godne warunki życia, każdy ma też swoją prywatną intencję. Chcemy żeby ten św. Józef wpłynął na to nasze społeczeństwo, rządzących, żeby ci zauważyli pracujących, żeby tam praca była godna i szanowana." - dodali pielgrzymi ze Śląska i Turku.

We wtorek, w Święto Pracy delegacja Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Wielkopolska Południowa złożyła kwiaty na grobach ks. Stefana Dzierżka i Lucjana Andrzejczaka. O godzinie 12:00 odbyła się msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa Stanisława Napierały. Po mszy delegacje złożyły kwiaty przed pomnikiem Błogosławionego Jana Pawła II.

 

 

 

wojtysatrc.fm


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).

Komentarze

Kilka lat temu, w

Kilka lat temu, w normalnym klimacie PO obiecało wyborcom wodę. Nagle na całym świecie zapanowała nieprzewidywalna susza, więc rzeki zaczęły wysychać. Czy dla "dobra" obywateli PiS obiecuje nasikać do wysychających rzek, a wszystko pod hasłem: "Myjcie się i pijcie do woli!” ???
                                                  Na zdrowie…
 
 
Lista polskich związków zawodowych
 
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność
Forum Związków Zawodowych, łącznie 75 organizacji związkowych
Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych, Warszawa
Organizacje zrzeszone w FZZMK
- Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych we Wrocławiu
- Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Zduńskiej Woli Karsznicach
- Związek Zawodowy Maszynistów w Węglińcu
- Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Legnicy
- Związek Zawodowy Maszynistów Lokomotyw w Wałbrzychu
- Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Opolu
- Związek Zawodowy Pracowników PKP CARGO S.A. PRO-TEST w Opolu
- Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Idzikowicach
- Związek Zawodowy Maszynistów PKP w Jaworznie Szczakowej
- Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Maszynistów RP w Ostrołęce
- Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Maszynistów w Czeremsze
- Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych LHS w Zamościu
- Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych LHS w Sędziszowie
- Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Szczecinie
- Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych w Krzyżu
- Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych Mazowsza i Podlasia
- Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowychw Kędzierzynie - Koźlu
- Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Lublinie
- Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Taboru w Czechowicach-Dziedzicach
Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP Warszawa, na którą składają się:
- Związek Zawodowy Kolejarzy Dolnośląskich, Wrocław
- Związek Zawodowy Kolejarzy Małopolski, Kraków
- Związek Zawodowy Kolejarzy Okręgu Centralnego, Warszawa
- Związek Zawodowy Kolejarzy Pomorza Zachodniego, Szczecin
- Związek Zawodowy Kolejarzy Rzeczpospolitej Polskiej, Gdańsk
- Związek Zawodowy Kolejarzy Śląskich, Katowice
- Związek Zawodowy Kolejarzy Zachodniego Obszaru RP, Poznań
- Związek Zawodowy Kolejarzy z siedzibą w Lublinie
- Związek Zawodowy Pracowników Grupy PKP, Warszawa
Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych, Warszawa
Konfederacja Związków Zawodowych Pracowników Telekomunikacji w Polsce
Krajowy Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska
Krajowy Związek Zawodowy Ciepłowników
Krajowy Związek Zawodowy Inspektorów Kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Mazowiecki Związek Zawodowy Pracowników Drogownictwa RP
Międzyzakładowa Organizacja Związku Zawodowego Pracowników Ochrony Zdrowia przy Szpitalu Specjalistycznym im. Łukowicza w Chojnicach
Międzyzakładowy Młodzieżowy Związek Zawodowy Pracowników Ispat Polska Stal S.A.
Międzyzakładowy Niezależny Związek Zawodowy „Hutnik” przy ZGH „Bolesław” w Bukownie
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Oświaty „Forum”
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Kierowców Autobusów Komunikacji Miejskiej Rzeczpospolitej Polskiej
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Listonoszy Poczty Polskiej
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność '80”
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność 80” KWK "Jas - Mos" w Jastrzębiu Zdroju
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność '80 Małopolska
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa
Niezależny Związek Zawodowy Kierowców
Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego
Ogólnokrajowy Związek Zawodowy „Forum”
Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
Ogólnopolski Związek Zawodowy Położnych
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Administracji i Obsługi Służby Zdrowia
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Bloku Operacyjnego Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ogólnopolski Związek Zawodowy Straż Pocztowa
Porozumienie Związków Zawodowych „Kadra”
Wolny Związek Zawodowy „Solidarność - Oświata”
Zakładowy Związek Zawodowy Pracowników British - American Tobacco Polska S.A
Związek Zawodowy Inżynierów i Techników
Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych Rzeczypospolitej Polskiej
Związek Zawodowy Kapitanów i Oficerów
Związek Zawodowy Kierowców PeKaeS Transport S.A.
Związek Zawodowy Kierowców w Polsce
Związek Zawodowy Liga Pracy
Związek Zawodowy Marynarzy i Rybaków Kontraktowych
Związek Zawodowy „Okrętowiec”
Związek Zawodowy Pracowników Komunalnych Regionu Kujawsko-Pomorskiego
Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Autobusowej w Gdyni
Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP
Związek Zawodowy Pracowników Lotnictwa Cywilnego
Związek Zawodowy Pracowników Policji
Związek Zawodowy Pracowników Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" Pracowników Spółek z Udziałem Przedsiębiorstwa i Lotnisk Niekomunikacyjnych
Związek Zawodowy Pracowników RUCH S. A. „Kadra”
Związek Zawodowy Pracowników Technicznych i Ekonomicznych Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego Stomil S.A.
Związek Zawodowy Pracowników Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. „Forum”
Związek Zawodowy Pracowników Warsztatowych (PKP), Warszawa
Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Szybkiej Kolei Miejskiej "Cisowa", Gdynia
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ)
Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP)
Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Poligraficznego
Autonomiczne Związki Zawodowe Transportu Kolejowego, Słupsk
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP, Warszawa
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Dróg Żelaznych, Warszawa
Konfederacja Kolejowych Związków Zawodowych, Warszawa
Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce, Warszawa
Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP, Warszawa
Związek Zawodowy Drużyn Konduktorskich w RP, Warszawa
Związek Zawodowy Dyspozytorów PKP, Warszawa
Związek Zawodowy Kolejarzy w Przemyślu, Przemyśl
Międzyzakładowy Wolny Związek Zawodowy Kolejarzy, Kędzierzyn-Koźle
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Rewidentów Taboru, Katowice
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu, Ostrołęka
Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei, Warszawa
Związek Zawodowy Administracji PKP, Katowice
Krajowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność '80”
Krajowy Związek Zawodowy Techników i Inżynierów BHP
MWZZ "Centrum" przy Dyrekcji Generalnej Poczty Polskiej w Warszawie
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność
Ogólnopolski Związek Zawodowy "Inicjatywa Pracownicza"
Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy
Wolny Związek Zawodowy Kierowców Rzeczypospolitej Polskiej
Wolny Związek Zawodowy Pracowników Poczty
Wolny Związek Zawodowy "Sierpień 80" - Konfederacja
Związek Zawodowy Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek "Bibliotekarze Polscy"
Związek Zawodowy Oświata
Związek Zawodowy Rolnictwa "Samoobrona"
Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce
Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych Rzeczypospolitej Polskiej
Związek Zawodowy Pracowników Telekomunikacji Polskiej SA oraz Firm Pracujących na rzecz TP „Błękitna Linia”

Św. Józefie kaliski chroń

Św. Józefie kaliski chroń polskiego robotnika przed własnym rządem i polskimi politykierami którzy zapomnieli kto wzią na siebie walkę z komuną i dzięki komu oni rozpychają się w korycie dostatku.