Odkrywają

Niezwykłe odkrycia podczas prac konserwatorskich przy kościele pw.św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi. Po wstępnych pracach, czyli usunięciu tynków, pojawiła się zwarta bryła kościoła romańskiego z połowy XII wieku. Mimo, że budowla przydzielona została do grupy kościołów granitowych, to tego typu kamienia jest tylko parę ciosów. "Natomiast w przewadze zbudowany jest z nietypowego jak na ten region kamienia - martwicy wapiennej" - powiedział Radiu Centrum Marek Kawczyński, właściciel firmy Renovatum, która wykonuje tam prace konserwatorskie:

"Tak naprawdę nie wiadomo, skąd ten kamień pozyskano w tym czasie, a z tym był kłopot. Jakieś resztki martwicy znajdują się podobno w Lednicy, w tych starych, romańskich budowlach. Ale to pojedyncze sztuki. Także tutaj ta martwica wapienna jest dość nietypowa i niezwykle atrakcyjna. Kto wie, co nam przyniosą dalsze badania. Zwłaszcza, że kościół kryje wiele ciekawostek".


na fot. martwica kamienna

Jedną z nich jest oryginalna, romańska fuga, której resztki występują pomiędzy kamieniami.

Natomiast za XIX-wieczną kruchtą jest stary portal (ozdobne architektoniczne obramienie drzwi wejściowych), którego zwieńczenie jest ostrołukowe, niespotykane w romanizmie. "Kto wie, czy nie przesunie nam to datowania, ale może być też jakimś ewenementem" - dodał Marek Kawczyński.

Kolejne ciekawe odkrycie, to dość zniszczony, ale dający się odtworzyć okulus, czyli okrągłe okno z maswerkiem, wykonanym z ciemnej martwicy wapiennej. "To dość duże okno jak na standardy romańskie":
"Wielka szkoda,że to resztki tego maswerku, czyli tego elementu kamiennego wypełniającego okno. Promień tych fragmentów półkolistych i ich ilość pozwoli nam jednak na rozrysowanie geometrii tej rozety okna maswerkowego. To jest możliwe do odczytania".

na fot. okulus

Na terenie kościoła odkryto również oryginalną, piaskowcową, romańską bazę - pozostałości po kolumnie. "Skąd ta dolna część kolumny w kościele? Trudno przypuszczać. Albo był tu bogato wyposażony klasztor albo jest to element portalu" - dodał Marek Kawczyński.

na fot. Marek Kawczyński / renowator zabytków

na fot. Konsolka - prawdopodobnie stanowiła wspornik pod figury świętych

Pierwsze wzmianki o kościele św. Wawrzyńca pochodzą z XII wieku. Pierwotna budowla powstała dla norbetanów, sprowadzonych do Kościelnej Wsi w 1124 roku. Po norbetanach, jeszcze w XII wieku opiekę nad świątynią sprawowali do roku 1797 benedyktyni. W ciągu kilku wieków dokonywali kilkukrotnie rozbudowy kościoła. Jego bryła uległa zasadniczej zmianie w połowie XVIII wieku, kiedy dobudowano 2 kaplice i zakrystię oraz kruchtę zachodnią. Wystrój wnętrza jest rokokowy z około 1760 roku.

Autor: 

Personalia

e-mail
marszal@rc.fm

Nazwisko: 

Agnieszka Marszał

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).