Bezpromocja

Biuro Promocji i Informacji Miejskiej bez szefa. A w zasadzie bez szefowej. Rezygnację w sposób dość nagły złożyła w piątek Katarzyna Ignasiak Tak więc aż 14-osobowe biuro od promowania zostało bez promotora.

Choć nie do końca, bo pierwszy w historii kaliskiego ratusza szef szefowej biura – czyli tzw. koordynator (zatrudniony na umowę cywilno prawną, wcześniej kierujący stroną graficzną i finansową w kampanii wyborczej Grzegorza Sapińskiego i politycznej grupy Piotra Kościelnego, Marcin Andrzejewski) siłą rzeczy koordynuje biuro samodzielnie, choć bez formalnej umowy o pracę, wyznaczającej np. konkretny zakres odpowiedzialności za efektywność kwot wydawanych ze środków publicznych.

Trzeba mieć nadzieję, że duże pieniądze (jakieś 90 000 złotych), które decyzją prezydenta Grzegorza Sapińskiego wypłacono mu w zeszłym roku z wspólnej kiesy kaliszan, nie pójdą na marne. A takie obawy się pojawiają.

Radio Centrum próbowało ostatnio dowiedzieć się co koordynator wykonał, a czego nie wykonał, w kontekście jednej z jego umów podpisanej w roku 2015 na ok. 75.000 złotych. Ciekawość związana była z niejasnymi definicjami przedmiotu umowy i ciągłym brakiem funkcjonowania nowej witryny www miasta Kalisza.

Stara strona choć kłamie, że radio kłamie, to najgorsza nie jest. A z pewnością ma jedną pozytywną cechę. Istnieje po zapłaceniu za jej powstanie.

Chcąc uszczególowić wiedzę, którą otrzymaliśmy w pierwszym podejściu, dopytaliśmy Ratusz o pewne szczegóły. Pytania Radia Centrum i odpowiedzi Urzędu Miejskiego publikujemy w całości ponżej:

1. Czy umowa była zawarta na wdrożenie, stworzenie, koncepcję czy wytworzenie specyfikacji technicznej serwisu www UM w Kaliszu?

Umowa była zawarta m.in. na wdrożenie nowej witryny internetowej Urzędu Miejskiego w Kaliszu, w tym opracowanie specyfikacji technicznej witryny.

2. Jaka część kwoty została wypłacona i z jakiego powodu tylko część?

W związku z realizacją umowy Miasto poniosło ostateczny wydatek w kwocie 75.971,40 zł brutto z uwzględnieniem potrącenia w wysokości 7.143 zł z uwagi na nieprzyjęcie jednego z zadań dotyczącego unormowania herbu pod względem heraldycznym. To zadanie ostatecznie zlecono panu prof. Piotrowi Gołdynowi, który obecnie je realizuje.

3. Czy do umowy sporządzono aneks lub aneksy?

Tak, do umowy sporządzono jeden aneks.

4. Czy publikowany w Internecie rejestr umów zawieranych przez UM w Kaliszu zawiera także aneksy do tychże umów, zawierane później - a jeśli nie, to gdzie rejestr takich aneksów jest dostępny?

Publikowany rejestr umów zawieranych przez Urząd Miejski w Kaliszu zawiera wykaz umów obowiązujących w dacie ich zawarcia. Kwestia podpisania ewentualnych aneksów pozostaje zawsze w dyspozycji merytorycznych komórek Urzędu Miejskiego i tam są przechowywane.

Trochę zastanawiają odpowiedzi pierwsza i ostatnia. Pierwsza przez "między innymi" nadal nie wyjaśnia czy to pieniądze za stworzenie strony czy za poradzenie jak powinna być zrobiona.

Ostatnia odpowiedź wskazuje, że publikowanie w Internecie umów zawieranych przez kaliski magistrat, celem propagowania pełnej przejrzystości i transparentności działań władz, mogą być dowolnie modyfikowane aneksami. Te w Internecie upubliczniane już nie są.

Taka sytuacja.

* * *

15.05.2015

A gdzie jest wspomniany przez Panią Rzecznik aneks do umowy z koordynatorem Biuro ds. Promocji?

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).