Zamach

Kaliski Urząd Miejski zawarł w roku ubiegłym umowę nr UA/52/BPIM/2015 na kwotę 75 971,40 zł. W dostępnym publicznie rejestrze (co się prezydentowi chwali), czas jej realizacji przewidziano od 22.06. do 15.12.2015.

Przedmiot umowy opisano tak:

W związku z tym, redakcja Radia Centrum zadała pisemnie (wg wymogu obowiązującego w kaliskim ratuszu tylko tę stację) pytania mające wyjaśnić kilka kwestii związanych z realizacją umowy.

Chcieliśmy między innymi sprecyzować dla słuchaczy Radia Centrum i czytelników www.RC.fm:

1. Czy obecnie funkcjonująca strona internetowa Urzędu Miejskiego w Kalisza - kalisz.pl - to już ta nowa witryny internetowa Urzędu Miejskiego z umowy, czy może jednak nadal jakaś taka bardzo poprzednia strona z kilkoma niewielkimi zmianami?

2. Czy kompletnie wdrożono systemu monitoringu głosowań elektronicznych i imiennych, systemu audio, systemu prezentacji wizualnej w Sali Recepcyjnej oraz sali nr 36 kaliskiego ratuszu, czy może jednak nadal trzeba się spodziewać takich sytuacji [kliknij]?

Po 2 tygodniach i monitach Radio Centrum otrzymało odpowiedź:

Miałoby to znaczyć że kwota ponad 75 000 złotych, o której tak gorąco dyskutowały media pół roku temu, nie zawiera w sobie żadnych kosztów fizycznego powstania strony www Kalisza czy wspomnianego systemu, a jedynie koszty koncepcji?

Jak to się ma do wyrazu "wdrożenie" użytego w dokumentach? Sprytnie, bo przecież wdrożenie to nie stworzenie. A żeby wdrożyć, trzeba mieć co.

Obecnie wygląda na to, że ratusz znalazł drogę na pozakonkurencyjną zapłatę wyborczemu grafikowi Grzegorza Sapińskiego (bo z nim zawarto tę umowę) kwoty ponad 75 000 zł za spisanie co ma być zrobione. A jak zostanie to zrobione (za oddzielne pieniądze) to przyjdzie czas na zapłatę za wdrożenie - czyli rodzaj włączenia z pokazaniem co jest od czego ;-)

Jasne? Jak słońce. A myśmy naiwni myśleli, że to opóźnienie może mieć np. związek z niedziałającą stroną stowarzyszenia Wspólny Kalisz - politycznego zaplecza prezydentów Sapińskiego i Kościelnego. I że ktoś to wszystko machnie za jednym zamachem.

Jeśli jest inaczej i w wyniku niezrealizowania umowy (wskazuje na to brak dokonania całkowitej zapłaty) dokonano jej aneksowania, czekamy na stanowisko władz, które opublikujemy.

Swoją drogą to ciekawe zagadnienie, czy publikacji w miejskich rejestrach podlegają umowy oraz potencjalne, późniejsze aneksy do nich, czy tylko umowy. W sumie rejestru aneksów przecież nikt nie obiecywał.

* * *

Autor: 

Personalia

e-mail
krysiak@rc.fm

Nazwisko: 

Piotr Krysiak

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).