Będą zwalczać przemoc

Zespół Interdyscyplinarny działa w Liskowie, w powiecie kaliskim. To prawie dwudziestoosobowa grupa ludzi, której głównym zadaniem jest przeciwdziałanie przemocy na terenie gminy. Aby mogli pomagać, najpierw musieli zostać przeszkoleni przez specjalistów w ramach porozumienia miejscowego GOPS-u z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu. "Teraz przyszła pora na zorganizowanie spotkania, na którym stworzymy szczegółowy projekt działania" - powiedziała Radiu Centrum Bożena Humelt, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie:

"Będziemy omawiać program przeciwdziałania przemocy na 2012 rok. Każdorazowo taki program musi być przyjęty przez radę gminy w formie uchwały. Skupimy się na stworzeniu projektu do programu przeciwdziałania przemocy w oparciu, o który będziemy później pracować. Utalenie takich założeń jest podstawą funkcjonowania zespołu, który - najkrócej mówiąc - ma pomagać ludziom."


Spotkanie odbędzie się 7 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Liskowie. Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego finansowane jest z budżetu gminy.

Gmina Lisków została wybrana jako jedyna z powiatu kaliskiego do zorganizowania bezpłatnego szkolenia dla Zespołu Interdyscyplinarnego. Na ten cel ROPS w Poznaniu pozyskał środki w ramach projektu: "Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce.

"Podczas szkolenia członkowie zespołu mieli możliwość poszerzenia wiadomości z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wśród omawianych tematów znalazły się również takie zagadnienia jak zasady funkcjonowania zespołu , podział zadań pomiędzy poszczególnych członków zespołu, a także procedura tzw. 'Niebieskiej karty' " - dodała Bożena Humelt.

Zespół interdyscyplinarny tworzą między innymi: przedstawiciele służby zdrowia, kuratorzy społeczni, przedstawiciele palcówek szkolno-wychowawczych, pracownicy GOPS-u oraz policji.

sadowskaatrc.fm


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).

Komentarze

Znaczy się co???????

Znaczy się co??????? Założą kolejną kartotekę ??? Czy w zespole będzie wiecznie obrażona pani doktor ? ( słuzba zdrowia:-) Życzę powodzenia.