Odwołany

Wojciech Bachor, dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu otrzymał we wtorek wypowiedzenie umowy o pracę. Wg życzenia obecnych władz Kalisza. swoją funkcję przestaje pełnić już od jutra.
Przyczyną wypowiedzenia umowy mają być zarzuty związane m.in. z nienależytym wykonywaniem powierzonych obowiązków dyrektora MZBM-u w zakresie funkcjonowania jednostki w szczególności dotyczących prowadzonej gospodarki finansowej. Wskazano również na brak dbałości o mienie zarządu, nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych oraz procedur, a także brak nadzoru nad podległymi pracownikami w zakresie wykonywanych zadań.
Odwołanie jest efektem kontroli w Zarządzie Budynków Mieszkalnych, obejmującej głównie rok 2014 prowadzonej przez Wydział Kontroli Wewnętrznej UM w Kaliszu. O szczegółach tej decyzji powiedział Radiu Centrum wiceprezydent Piotr Kościelny: "Byliśmy urzędowo zobowiązani do tego, żeby taką decyzję o kontroli podjąć. Jest tam kilka uchybień i zarzutów związanych z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. W związku z tym po rozmowach z dyrektorem i także po rozmowach naszych, jeśli chodzi o koalicję, taką decyzję o odwołaniu podjęliśmy. We wtorek dyrektor Wojciech Bachor otrzymał wypowiedzenie bez obowiązku świadczenia pracy w następnych 3 miesiącach".

Jak powiedziała Radiu Centrum wiceprezydent Kalisza, Karolina Pawliczak, Wojciech Bachor do 14 kwietnia może ustosunkować się do zaleceń pokontrolnych. Jednak według Karoliny Pawliczak negatywne efekty kontroli okazały się na tyle poważne, że zadecydowano o niezwłocznym odwołaniu dyrektora. Zapowiedziano również konferencję prasową w tej sprawie, która ma się odbyć w przyszłym tygodniu.

Władze Kalisza wskazują również na utratę zaufania do dyrektora spowodowaną właśnie stwierdzonymi nieprawidłowościami. Tymczasowo obowiązki Wojciecha Bachora przejmie kierownik w Wydziale Gospodarowania Mieniem UM w Kaliszu, Marzena Wojterska. "Tę funkcję będzie pełnić do czasu wyłonienia nowego dyrektora w drodze konkursu. Myślę, że nastąpi to w przeciągu najbliższych 3 miesięcy" - dodał wiceprezydent Kalisza Piotr Kościelny.

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).