Najlepszy wariant obwodnicy Kalisza to:

wariant S (przez Dobrzec)
37%
wariant Z (omija Dobrzec)
53%
inny niż powyższe
10%
Razem głosów: 102