ORLIK naprawiony

Orlik w gminie Szczytniki zmodernizowany. Jak informują lokalne władze zadanie pod nazwą Roboty remontowo-modernizacyjne boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego "ORLIK" kosztowały niemal 187 000 złotych, z czego ponad 98 000 złotych wyniosła dotacja z ministerstwa sportu.

W ramach prac "naprawiono ogrodzenie, przeprowadzono konserwację boiska do piłki nożnej, wymieniono siatki łapaczy, dokonano nowego natrysku poliuretanowego na boisku do siatkówki, wymieniono słupki od naciągów i siatki, wymieniono całość oświetlenia boisk na LEDowe".

Autor: 

Personalia

e-mail
nawrocki@rc.fm

Nazwisko: 

Dawid Nawrocki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).