Wybieramy

7. kwietnia - to data pierwszej tury wyborów samorządowych.

Druga tura - tam gdzie okazało się to konieczne - odbywa się w niedzielę 21 kwietnia.

W turze pierwszej mieszkańcy posiadający czynne prawo wyborcze, otrzymali 3 lub 4 karty do głosowania, w drugiej turze natomiast już tylko jedną.

Kiedy potrzebna jest druga tura

i ile wówczas wydaje się kart do głosowania?

Druga tura potrzebna jest tylko w tych gminach i miastach, w których żaden z kandydatów na wójta/burmistrza/prezydenta nie uzyskał ponad 50 proc. głosów poparcia. W takiej sytuacji do drugiej tury przeszło dwóch kandydatów, którzy w pierwszej uzbierali tych głosów najwięcej. Wówczas 21 kwietnia mieszkańcy otrzymują tylko jedną kartę do głosowania, zawierającą dwa ww. wymienione nazwiska.

Jak prawidłowo oddać głos w wyborach samorządowych?

W dniu wyborów lokalne wyborcze będą czynne w godzinach 7.00-21.00. Głos będzie ważny, jeśli w kratce przy nazwisku jednego kandydata postawiony zostanie znak „X”.

W sytuacji, gdy na karcie zabraknie przecięcia lub krzyżyki zostaną postawione przy nazwiskach dwóch kandydatów, głos zostanie uznany za nieważny. Nastąpi tak również, kiedy postawimy inny znak niż „X” (np. ptaszka czy kółko), albo nie zostawimy go przy żadnym nazwisku.

Zagłosować można - w odróżnieniu od wyborów parlamentarnych - tylko w miejscu stałego zamieszkania. Nie trzeba głosować w miejscu zameldowania - jeśli jest ono inne niż miejsce zamieszkania - ale jeśli chce się wziąć udział w wyborach tam, gdzie się mieszka, to należy to wcześniej zgłosić. Dzięki takiemu zgłoszeniu możliwe będzie wprowadzenie odpowiedniej zmiany w Centralnym Rejestrze Wyborców.

A już 9 czerwca kolejne wybory:

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).