Z Pleszewa do Korzkiew

Rusza przebudowa drogi z Pleszewa do Korzkiew. Koszt 6 600 000 złotych, z czego połowa to środki pozyskane z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

Na modernizację tej drogi pleszewianie czekali od dawna. W ciągu ostatnich dekad przy ulicy Szenica, wiodącej dalej do Korzkiew, powstało wiele nowych domów oraz firm. Jest to też ulubiona trasa rowerzystów oraz miłośników spacerów z kijkami NW.

Modernizowany odcinek drogi, czyli cała ulica Szenica w Pleszewie, od skrzyżowania z ulicą Zachodnią przez Tomaszew do skrzyżowania z drogą powiatową w Korzkwach, liczy 2,8 km. Jezdnia będzie poszerzona do 6 metrów, przy niej powstanie ciąg pieszo - rowerowy.

Projekt przewiduje też budowę oświetlenia w Korzkwach oraz nowe nasadzenia 287 lip o wysokości od 1,80 m do 2,20 m wzdłuż całej drogi. Prace już się zaczęły. Potrwają do końca października. Można spodziewać się utrudnień komunikacyjnych, ale wszystko jest dobrze oznakowane.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).