Ulice dla miasta

Od 1 stycznia 2023 roku Pleszew przejmuje od powiatu kolejne odcinki ulic powiatowych w ścisłym centrum miasta. Są to ul. Poznańska od Rynku do Bogusza, Sienkiewicza od Rynku do Malińskiej, Kaliska od Rynku do Kilińskiego. Chodzi o to, żeby ulice w centrum miasta miały jednego zarządcę - podkreśla zastępca burmistrza Pleszewa Andrzej Jędruszek.

Jeden zarządca - mniej komplikacji zwłaszcza jeśli chodzi o utrzymanie czystości na ulicach. Tym bardziej, że jeśli jest coś nie tak, zawsze dostaje się burmistrzowi - mieszkańcom Pleszewa trudno zrozumieć, że za bałagan na ulicach w ścisłym centrum miasta, może odpowiadać starosta. Dlatego miasto negocjuje z powiatem przejmowanie kolejnych ulic. W styczniu tego roku powiat przekazał miastu ulicę Zamkową, Ogrodową, Kolejową i Słowackiego do Ronda 2020 roku. W piątek, na sesji nadzwyczajnej, pleszewscy radni podjęli uchwałę o przejęciu od powiatu odcinków trzech głównych ulic miasta Pleszewa: Poznańskiej od Rynku do skrzyżowania z ul. Bogusza, Kaliskiej od Rynku do skrzyżowania z ul. Kilińskiego i Sienkiewicza od Rynku do skrzyżowania z ul. Malińską. Przy określeniu długości odcinków przejmowanych przez miasto dróg, kierowano się logistyką ich utrzymania - sprzątania a w zimie odśnieżania - tłumaczył radnym burmistrz Jędruszek. Dodał, że przy rozdziale sieci kanalizacyjnej na deszczową i sanitarną w ul. Sienkiewicza - miasto już poczyniło nakłady na remont. Podobnie będzie przy przebudowie kanalizacji w ul. Kaliskiej i Poznańskiej. Przejęcie ulic dotyczy też chodników.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).