Szenica gotowa

W Pleszewie zakończono modernizację ulicy Szenica, która dalej prowadzi przez Tomaszew do skrzyżowania z drogą powiatową w Korzkwach. Koszt przebudowy drogi sięga 6 300 000 zł, z czego połowa to dotacja z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

Roboty drogowe, poprzedzone przebudową sieci kanalizacyjnej wykonaną przez Przedsiębiorstwo Komunalne, trwały od wiosny. Poszerzono jezdnię do 6 metrów, zbudowano ciąg pieszo rowerowy, na odcinku od Korzkiew do skrzyżowania z ul. Zachodnią. Zainstalowano nowe oświetlenie. Na wysokości placu zabaw przy Szenica ułożono próg zwalniający, a na granicy miasta z wsią Tomaszew, tam gdzie ścieżka pieszo - rowerowa przechodzi z jednej strony jezdni na drugą, zlokalizowano wysepkę czyli azyl. Przy drodze o długości 2 800 metrów posadzono 287 lip.

Ulica Szenica prowadzi z miasta do Korzkiew, gdzie na przełomie XIX i XX wieku mieszkał i prowadził majątek ziemski Artur hr Szenic, pierwszy pleszewski starosta po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Trasę do miasta pokonywał bryczką albo samochodem. To nim odwoził do Pleszewa ks. prałata Kazimierza Niesiołowskiego, który tą polną drogą, wędrował w odwiedziny do zaprzyjaźnionej rodziny Szeniców w Korzkwach.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).