Sołtys

11 marca świętują sołtysi - liderzy najmniejszych jednostek samorządowych. W Mieście i Gminie Pleszew jest ich 28, w tym 11 kobiet. Najmniejsze sołectwo - Zawady zamieszkują 74 osoby, w największym - w Kowalewie mieszka osób 1667.

Sołtys na zagrodzie równy wojewodzie - stare porzekadło nie straciło na aktualności a może nawet w ostatnich latach zyskało, wszak sołtys jako samorządowiec najniższego szczebla ma dużo do powiedzenia i do zrobienia, zwłaszcza jeśli potrafi współpracować nie tylko z burmistrzem ale i z proboszczem, szefową Koła Gospodyń Wiejskich, szefem Ochotniczej Straży Pożarnej. Zdarza się, że tak jak Kinga Melka w Taczanowie i Dariusz Dryjański w Suchorzewie, Katarzyna Trawińska w Marszewie są i sołtysami i radnymi Rady Miejskiej. Wizerunek sołtysa - pana starszego i wąsatego, przechodzi do historii. Statystyczny sołtys w MiG Pleszew ma 50 lat, najmłodsza Anita Szczepaniak z Korzkiew, która też jest radną, ma lat 29, sołtys senior z Lubomierza Eugeniusz Kopaczewski ma lat 71. Pleszewscy sołtysi zostali przeszkoleni z obsługi komputera, coraz lepiej poruszają się w przestrzeni wirtualnej i komunikują się z mieszkańcami wioski za pomocą fanpage na portalu społecznościowym. Są animatorami życia społecznego na wsi - organizują festyny, wycieczki, pielgrzymki, zbierają podpisy pod protestami np. przeciwko budowie kurników. Decydują z Radą Sołecką, na co wydać fundusz sołecki. Zmienia się pleszewska wieś, z której powoli znikają kury, krowy, o kozach nie wspominając. Tylko sołtys trwa na posterunku, niekoniecznie jest to pan starszy i wąsaty.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).