Nie dla kurników

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu utrzymało w mocy decyzję burmistrza Pleszewa Arkadiusza Ptaka w sprawie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań dla budowy fermy drobiu w Baranówku w gminie Pleszew. Od tej decyzji inwestorowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Przeciwko budowie 16 kurników, w których miało być hodowanych 8 000 000 kurczaków, protestowali mieszkańcy trzech miejscowości położonych w pobliżu przyszłej fermy. Petycja z protestem skierowanym do Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, przeciwko lokalizacji fermy, krążyła od domu do domu w Kowalewie, Baranówku, w Pleszewie na osiedlu Królewskim i Piastowskim. Utworzono też wydarzenie w mediach społecznościowych. Obawy potencjalnych sąsiadów fermy budziła wizja braku wody w studniach, wizja ścieków, które będą powstawać podczas prac porządkowych na fermie, a które inwestor zamierza transportować do oczyszczalni ścieków lub wykorzystać rolniczo. Obawiano się też spadku wartości nieruchomości w pobliżu fermy oraz złych zapachów, które będą docierać z kurników do mieszkańców okolicznych domów, zanim wokół inwestycji wyrośnie planowany pas zieleni.

Inwestor zbierał opinie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z Wód Polskich, Samorządu Województwa Wielkopolskiego, pleszewskiego Sanepidu. Wszystkie one były pozytywne. Ale w październiku 2021 roku zgody na budowę nie wydał burmistrz Pleszewa Arkadiusz Ptak, "uwzględniając obawy mieszkańców".

Inwestor odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, które decyzję burmistrza utrzymało w mocy. Inwestor ma 30 dni na złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).