Miliony na zieleń

Nawet 3 000 000 złotych może otrzymać Pleszew z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na zagospodarowanie terenów zielonych w mieście. Chodzi o odświeżenie miejsc zaniedbanych i o utworzenie nowych miejsc wypoczynku. Na razie złożono wniosek o środki z projektu Infrastruktura i Środowisko. Na rozstrzygnięcie trzeba czekać do jesieni. A plany na wykorzystanie 3 000 000 złotych są ambitne. Po pierwsze budową ciągu pieszo - rowerowego od ulicy Sienkiewicza wzdłuż toru kolejki aż do Lipowej i dalej wzdłuż odkrytej już rzeki Ner za działkami.

Po drugie odświeżenie i zazielenienie terenów zaniedbanych i utworzenie nowych miejsc wypoczynku. Chodzi o wspomniane już tereny przy torach od Sienkiewicza do Lipowej, "górkę" na ulicy Wierzbowej, cmentarz ewangelicki i tzw. "lasek żydowski" . Po trzecie zieleń przyuliczna, której brak pleszewianie tak często podkreślają. W planach jest też zazielenienie ulicy Malinie. A wszystko to trzeba będzie zrobić w latach 2019 - 2020. Bo taki jest czas realizacji projektu.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).