Ekoinwestycje

Pleszewskie Centrum Medyczne podpisało z zarządem województwa wielkopolskiego deklarację na rzecz zrównoważonego rozwoju. Chodzi o ochronę społeczeństwa przed negatywnymi skutkami zmian klimatu. Pleszewski szpital jest jednym z 28 podmiotów leczniczych zrzeszonych w Wielkopolskim Związku Szpitali, które podpisały deklarację.

Głównym założeniem deklaracji jest "ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, wspieranie dekarbonizacji opieki zdrowotnej i ochrona społeczeństwa przed negatywnymi skutkami zmian klimatu". Zaś porozumienie pleszewski szpital podpisał z czystym sumieniem, ponieważ - co podkreśla prezes Błażej Górczyński, od kilku lat wdraża ekologiczne i ekonomiczne rozwiązania.

Przeprowadzono kompleksową termomodernizację budynku, wymieniono pół tysiąca okien i drzwi, docieplono i uszczelniono dachy, zmodernizowano awaryjne źródła zasilania, instalując nowoczesne agregaty prądotwórcze. Trzy lata temu na dachu szpitala zainstalowano blisko 140 paneli fotowoltaicznych. Wytwarzana przez nie energia jest wykorzystywana w całości na bieżącą działalność szpitala, co pozwala też na obniżenie rachunków za energię elektryczną, a rocznie PCM płaci za prąd około 1 000 000 zł.

Prezes Górczyński liczy na to, że przystąpienie do porozumienia "Zielone szpitale" ułatwi pozyskiwanie kolejnych środków na rozbudowę istniejącej już infrastruktury fotowoltaicznej. I co ważne, pleszewski szpital inwestuje w zieleń, która nie tylko oczyszcza powietrze, ale też cieszy oko pacjenta i pracownika.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).