Drogi w planie

Rada Miejska w Pleszewie uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami Marszewską i Prokopowską. Przewiduje on rezerwację terenu pod dwie nowe drogi, które w przyszłości połączą te ulice.

Nie znaczy to jednak, że budowa dróg rozpocznie się natychmiast, czego obawiali się niektórzy pleszewscy radni, którzy w czwartek głosowali uchwałę o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkańcy ulicy Prokopowskiej, przez ziemie których, przebiegać ma jedna z dróg. Plan zagospodarowania przestrzennego jest korzystny także dla nich. Mogą ziemię nadal użytkować rolniczo, ale mogą też ją podzielić i sprzedać jako działki budowlane. Wiceburmistrz Andrzej Jędruszek tłumaczy, że plan z wytyczonymi na mapie drogami, miejscami pod zabudowę jednorodzinną, w tym także usługową, zwiększa atrakcyjność inwestycyjną tej części miasta Pleszewa. Przypomina sytuację dużego osiedla, które wyrosło obok ulicy Marszewskiej i przez wiele lat wiodła do niego tylko jedna ulica Chopina, która - jak wszyscy pamiętają, często bywała "zakorkowana". Dopiero po kilkudziesięciu latach wybudowano ulicę Józefa Szpunta, która ułatwiła dojazd i wyjazd na osiedle z ulicy Marszewskiej.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).