Teren rekreacji

Budowa terenu rekreacyjnego przy budynku D Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Zamkowej w Ostrzeszowie zakończona. W ramach prac powstała ogólnodostępna strefa biesiadna, która według założeń ma służyć wszystkim mieszkańcom miasta.

W ramach prac postawiono cztery wiaty, grilla, ławeczki i miejsce na ognisko. Przy wiatach zamontowano dwa zbiorniki do zbierania wody deszczowej. W obiekcie zainstalowano także latarnię z panelami fotowoltaicznymi i ułożono nawierzchnię z kostki brukowej. Nasadzeniem zieleni zajmą się uczniowie Technikum Architektury Krajobrazu Zespołu Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej.

Całość prac pochłonęła ponad 380 000 złotych, z czego nieco ponad 200 000 pokryło dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Środki te powiat ostrzeszowski, który realizował to zadanie, pozyskał za pośrednictwem Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania.

Według założeń strefa ma stanowić miejsce spotkań towarzyskich, lekcji w plenerze, integracji, biesiad i koncertów.

Autor: 

Personalia

e-mail
nawrocki@rc.fm

Nazwisko: 

Dawid Nawrocki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).