Na zabytki

Nawet 3 500 000 zł dotacji można uzyskać na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków. Wnioski można składać w urzędzie miejskim do 15 lutego.

Pieniądze na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach pochodzą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Gmina niejako pośredniczy w tym procesie, dokonując selekcji i składając wybrane i zaakceptowane wnioski do budżetu państwa.

Decyzję o złożeniu wniosku o dofinansowanie z rządowego programu podejmować będzie prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, uwzględniając dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów, jego rolę w kształtowaniu przestrzeni publicznej, rangę zabytkowo-artystyczną obiektu, znaczenie prac dla stanu obiektu.

A jest o co zabiegać, bo wnioski będą kwalifikowane według następujących kategorii wartości dofinansowania - do 150 000 zł, do 500 000 zł, do 3 500 000 zł. Wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia nawet dziesięciu wniosków o dofinansowanie w limicie dofinansowania nieprzekraczającym dla każdego z wniosków 3 500 000 zł.

Wypełniony formularz propozycji inwestycji należy przekazać do Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim lub przesłać pocztą na adres urzędu do 15 lutego.

Złożenie wniosku z propozycją inwestycji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Ostatecznie jej przyznanie będzie zależeć od otrzymania przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).