Pomoc w przemocy

Choć w zeszłym roku policjanci założyli mniej niebieskich kart niż przed rokiem, to przemoc domowa wciąż jest poważnym problemem na terenie powiatu ostrowskiego. Policyjne statystyki mogą i powinny niepokoić.

Policyjne statystyki za 2022 rok nie pozostawiają wątpliwości - przemoc domowa w powiecie ostrowskim wciąż jest obecna.

"Choć niebieskich kart, zakładanych zawsze przy interwencji, było w minionym roku mniej o ponad 160 niż rok wcześniej, to ich liczba wciąż jest znaczna" - mówi szef policji w Ostrowie, Piotr Wilkowski:

"Takich niebieskich kart było sporządzonych na terenie powiatu ostrowskiego 580, z czego na terenie miasta 279, a na terenie reszty powiatu 303. Policjant zawsze sporządzona niebieską kartę, jeśli jest uzasadnione podejrzenie występowania przemocy w rodzinie. Nie musimy mieć tej przemocy udokumentowanej."

Najczęściej sprawcą przemocy jest mężczyzna, ale w 48 przypadkach w zeszłym roku na terenie powiatu ostrowskiego przemoc stosowała kobieta.

"W większości przypadków przemocy towarzyszy alkohol" – podkreśla komendant Wilkowski:

"W większości przypadków, tam gdzie dochodzi do przemocy domowej, tam występuje również alkohol."

Nie można dokładnie ustalić liczby osób dotkniętych przemocą domową. Bardzo często zdarzają się sytuacje, w których ofiary wycofują zeznania, co pozwala na powrót sprawców do domów. A wtedy sytuacja bardzo często i niestety się powtarza.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).