Do czego służą opinie psychologiczne i kto może je wystawić? Odpowiadamy

Dokumenty, jakimi są opinie psychologiczne, są wykorzystywane w wielu sytuacjach. Dzięki nim możliwe jest uzyskanie obiektywnej oceny stanu psychicznego pacjenta. Opinia może być wykorzystywana przez sądy, lekarzy, terapeutów i inne instytucje, aby ustalić, jakie dalsze działania należy podjąć w celu udzielenia pomocy pacjentowi. Jeżeli chcesz poznać więcej informacji na temat opinii psychologicznych, zapoznaj się z tym artykułem.

Może się zdarzyć, że będziesz potrzebował ekspertyzy specjalisty. Jednym z miejsc, w którym możesz uzyskać opinie psychologiczne w Nowym Sączu, jest Instytut Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University. W tym miejscu uzyskasz pomoc specjalistów z zakresu psychologii, psychiatrii czy seksuologii, którzy na podstawie stosownych testów i badań przygotują dla Ciebie opinię psychologiczną. Dowiedz się więcej na temat opiniodawstwa psychologicznego.

W jakim celu wystawia się opinie psychologiczne?

Opinie psychologiczne to dokumenty, które zawierają opis stanu psychicznego osoby poddawanej ekspertyzie. Służą one do uzyskania informacji na temat stanu emocjonalnego, intelektualnego i behawioralnego pacjenta, a także jego zdolności do radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Te opinie są bardzo pomocne w wielu przypadkach, takich jak procesy sądowe, spory o opiekę nad dziećmi czy uzyskanie zasiłku na rehabilitację.

Kto ma uprawnienia, aby wystawiać opinie psychologiczne?

Jako że przeprowadzenie ekspertyzy psychologicznej jest niezwykle złożonym procesem, wymagającym konkretnej wiedzy, tylko wykwalifikowany specjalista w dziedzinie psychologii lub psychiatrii może wystawić opinię psychologiczną. Musi to być osoba z odpowiednimi kwalifikacjami, wykształceniem i doświadczeniem zawodowym. Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University dysponuje Instytutem zatrudniającym wykwalifikowanych specjalistów, mogących sporządzać opinie psychologiczne.

Proces wystawiania opinii psychologicznej jest bardzo skomplikowany i wymaga szczegółowej analizy wielu różnych czynników, takich jak:

  • historia medyczna pacjenta,
  • zachowanie pacjenta,
  • relacje pacjenta z innymi ludźmi,
  • umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

W zależności od przypadku specjalista w danej dziedzinie (np. psycholog, psychiatra lub seksuolog) wykonuje wiele testów oraz przeprowadza pogłębione wywiady tak, aby uzyskać pełen obraz stanu psychicznego pacjenta.

Czym różnią się opinie psychologiczne od orzeczeń?

Wydawać by się mogło, że opinia i orzeczenie są pojęciami tożsamymi. Obydwa te dokumenty wystawiane są przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Różnica między nimi jest taka, że orzeczenie może zostać wydane tylko przez placówkę publiczną. W przypadku opinii nie ma takiej konieczności. Opinia psychologiczna może uprawniać uczniów, między innymi do wydłużenia czasu pisania egzaminów lub szczególnych warunków, jakie mają trwać podczas ich odbywania się.

materiał płatny

NEWS nr 2: 

N