Niechciana sprawa

Tą sprawą nie chciał się zająć koniński sąd rejonowy, nie chce jej też prowadzić kaliski sąd rejonowy. Mowa o postępowaniu prowadzonemu przeciwko Sławomirowi L., policjantowi, który 14 listopada 2019 roku w Koninie śmiertelnie postrzelił w pościgu 21-letniego Adama C.

Sierżant Sławomir L., funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Koninie 14 listopada 2019 roku pełnił wraz z innym funkcjonariuszem służbę patrolową w rejonie ul. Wyszyńskiego. Policjanci przy jednym z wieżowców zauważyli Adama C. stojącego w towarzystwie dwóch młodych mężczyzn. Na widok mundurowych, 21-latek zaczął uciekać, a w pościg za nim wszył sierżant Sławomir L. Jak relacjonował Krzysztof Bukowiecki, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Łodzi" z ustaleń prokuratorów wynikało, iż funkcjonariusz policji prowadził pościg z niezabezpieczoną bronią, trzymając palec prawej dłoni w pobliżu języka spustowego. Podczas próby pochwycenia uciekającego, podejrzany użył do tego ręki, w której trzymał przeładowany pistolet, kierując broń w stronę 21-latka, na skutek czego doszło do niezamierzonego wystrzału".

Pocisk przebił klatkę piersiową 21-latka na wylot, powodując rozległe obrażenia wewnętrzne i w konsekwencji zgon pokrzywdzonego.

Konińscy sędziowie wyłączyli się z udziału w postępowaniu, uznając, że ich orzekanie mogłoby wywołać uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności, gdyż sprawa dotyczy konińskiego policjanta.

Dlaczego jednak sprawy nie chcą prowadzić sędziowie kaliskiego sadu rejonowego? Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego można przekazać każdą sprawę o przestępstwo, jeżeli przemawia za tym jej szczególna waga lub zawiłość. O szczególnej wadze sprawy świadczyć ma to, iż czyny zarzucane oskarżonemu dotyczyły posługiwania się bronią palną, w trakcie i w związku z czynnościami funkcjonariusza policji, a użycie tego środka przymusu bezpośredniego przez funkcjonariusza podlega szczególnemu reżimowi. Ponadto przedmiot prowadzonego postępowania budzi uzasadnione emocje wśród społeczeństwa i opinii publicznej, całokształt okoliczności sprawy, zgon młodego człowieka w ramach podjętej interwencji służbowej, fakt wystąpienia późniejszych zamieszek, protestów, niepokojów społecznych, szerokie zainteresowanie medialne, szereg wątpliwości podnoszonych przez strony w zakresie sporządzanych opinii przemawia za tym, że sprawa ta nie tylko może, ale wpływa na nastroje społeczne, stosunek do władz, w tym funkcjonariuszy policji jak też na porządek publiczny.

To właśnie dlatego Sąd Rejonowy w Kaliszu zwrócił się do Sądu Apelacyjnego w Łodzi o przekazanie całej sprawy Sądowi Okręgowemu w Koninie względnie Sądowi Okręgowemu w Kaliszu do rozpoznania jako sądowi pierwszej instancji.

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).