W rocznicę statutu

Już dziś, o godzinie 18 na kaliskim Rozmarku odbędą się obchody z okazji 758. rocznicy nadania Statutu kaliskiego. Impulsem do zorganizowania tego wydarzenia jest brak zgody kaliszan na skandaliczne sceny z 11 listopada minionego roku na Głównym Rynku. Podczas marszu narodowców spalono statut kaliski.

Tekst był pierwszym dokumentem, który normalizował pozycję prawną Żydów w Kaliszu. Został nadany 16 sierpnia 1264 roku przez księcia Bolesława Pobożnego. Przywilej ten pozwalał Żydom na prowadzenia działalności handlowej oraz określał zasady współżycia z chrześcijańskimi sąsiadami. Statut przewidywał kary za zbezczeszczenie cmentarza żydowskiego lub synagogi. Znalazły się w nim także przepisy dotyczące fałszywych oskarżeń o mordy rytualne.

Prawa nadane w Statucie kaliskim były tak istotne, że w XIV wieku Kazimierz Wielki objął zasięgiem przywileju całą Rzeczpospolitą, a prawo to było respektowane, aż do rozbiorów Polski. Oryginał dokumentu nie przetrwał do naszych czasów. W 1928 roku malarz Artur Szyk opublikował bibliofilskie wydanie Statutu Kaliskiego dedykowane Józefowi Piłsudskiemu. Jeden z egzemplarzy znajduje się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kaliszu.

Autor: 

Personalia

e-mail
nawrocki@rc.fm

Nazwisko: 

Dawid Nawrocki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).