Sortowni NIE !

Nie będzie sortowni śmieci na kaliskim osiedlu Zagorzynek. Miała powstać na działce położonej między ulicami Noskowską a Metalowców. Jej właścicielem jest Skarb Państwa, który przekazał ją w wieczyste użytkowanie Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej. W piątek, podczas posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej radni Kalisza jednogłośnie przegłosowali dwa wnioski złożone przez radnego PO Pawła Gołębiaka: jeden o wydaniu negatywnej opinii środowiskowej dla tej inwestycji, drugi o nie wydaniu zgody na jej lokalizację na tym osiedlu. Na obradach obecni byli m.in. przedstawiciele osiedlowej rady i mieszkańcy Zagorzynka, którzy ostro i w burzliwej dyskusji wyrażali swoje oburzenie takim pomysłem, który wypłynął od Daniela Tylaka, przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Orli Staw.

na fot.: od lewej: Agnieszka Banasiak / przew. Rady Osiedla Zagorzynek, Małgorzata Piszczorowicz, w-ce przew. Rady Osiedla Zagorzynek

- "Niebawem powstanie tam nowe osiedle Huby, zatem sortownia śmieci stanowi dla mieszkańców ogromne zagrożenie. Cały Kalisz jest zagrożony, będą przyjeżdżać wywrotki śmieci z terenu ościennych gmin, będą unosić się okropne zapachy i pojawią się zapewne szczury, insekty i inne przykrości, które z wiatrami zachodnimi będą przemieszczać się prosto do centrum Kalisza" - powiedziała radiuCENTRUM Małgorzata Piszczorowicz, w-ce przewodnicząca Rady Osiedla Zagorzynek.


fot.: Gazeta Kaliska.pl

- "Sprawa pojawia się na nowo, mieszkańcy są oburzeni, ale oburzone są też firmy, które mają obok swoją lokalizację. Te wszystkie śmieciarki będą jeździły przez Kalisz, bo którędy?" - dodała Agnieszka Banasiak, przewodnicząca Rady Osiedla Zagorzynek, która na ręce Komisji złożyła oficjalny protest podpisany przez 600 mieszkańców.

Poproszony o wyjaśnienia w tej sprawie Daniel Tylak zaznaczył, że jedyną stacją przeładunkową odpadów, którą dysponuje Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" jest stacja w Sieradzu, której koszty przemieszczania śmieci do Orlego Stawu ponosi Zakład Unieszkodliwiania Odpadów, natomiast za śmieci przewożone z Kalisza do Orlego Stawu płacą kaliszanie.

na fot.: Daniel Tylak / przew. Zarz. Zw. Komun. Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Orli Staw

"Ta stacja była od początku w projekcie, kiedy budowaliśmy Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Orlim Stawie, dlatego, że to było warunkiem przystąpienia Sieradza i gmin ościennych do Związku, ponieważ odległość miasta Sieradza od Zakładu w Orlim Stawie wynosi 66 km i jest nieporównywalna do odległości innych samorządów, które tworzą Związek, do centrum jakim jest Orli Staw. Koszt przemieszczania
odpadów ze stacji przeładunkowej w Sieradzu, która jest własnością Związku jest wliczony w koszty ogólne Zakładu Unieszkodliwiana Odpadów. W Kaliszu sytuacja jest taka, że koszt przemieszczania odpadów z rejonu Kalisza do Orlego Stawu ponosi Miasto Kalisz, przekazując określone pieniądze w przetargu dla firmy wybranej do obsługi rejonu. To znaczy, że wszystkie koszty ponoszą mieszkańcy, również te, które Związek realizuje w ramach obsługi Sieradza."

"Nie ma innej "kieszeni", z której można by brać pieniądze na gospodarkę odpadami. Koszt przemieszczania odpadów komunalnych z Sieradza do Orlego Stawu można mniej więcej okreslić w przeliczeniu na 1 tonę dostarczonych odpadów w wysokości kilkudziesięciu złotych. Gdyby doszło do realizacji stacji w Kaliszu, koszt przemieszczania odpadów z Kalisza do Orlego Stawu byłby po stronie Związku i wynosiłby około 25 zł za każdą przewiezioną tonę. Jeżeli jednak miasto Kalisz, które jest organizatorem systemu gospodarki odpadami uważa, że ta stacja jest nikomu nie potrzebna, to my nie będziemy nikogo na siłę do tego przekonywać, bo dla nas, czyli dla Związku są to dodatkowe koszty, które trzeba przewidzieć w budżecie" - powiedział radiuCENTRUM Daniel Tylak, przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Orli Staw.

Wg Tylaka, inwestycję, która miałaby kosztować od 8 000 000-miu do 10 000 000 zł można by dofinansować dotacjami z Komisji Europejskiej, w wysokości ok. 85% wydatków kwalifikowanych. Jednak sortownia śmieci oprotestowana przez mieszkańców - na Zagorzynku nie powstanie. Prawdopodobnie na jej lokalizację nie wyrażą zgody również mieszkańcy innych kaliskich osiedli, w obawie przed przykrymi następstwami takiego sąsiedztwa.

Tymczasem nieoficjalnie mówi się, że konsekwencją tego będzie podwyżka cen za wywóz nieczystości dla Kalisza, który i tak ma jedną z najwyższych stawek za tę usługę w regionie.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).