Prezydencka spółdzielnia

Podczas komisji rozwoju kaliskiej rady miejskiej radnym przedłożono projekt uchwały zawiązującej spółdzielnię socjalną. Spółdzielnię tę tworzyć miałoby miasto Kalisz i... fundacja KLUCZ należąca do stowarzyszenia Samorządny Kalisz, którego prezesem jest Krystian Kinastowski - prezydent Kalisza.

"Zadaniem tej spółdzielni w założeniu miało być dbanie o zieleń w rejonie plant i parku miejskiego. Miały być to najprostsze roboty polegające na takim systematycznym sprzątaniu tego terenu, dbania o zieleń, przecierania, chociażby ławek w parku, bo mamy też z tym ciągły problem, że ludzie zgłaszają, że nie mają gdzie usiąść. Do tej pory musieliśmy wszystkie te roboty zlecać na zasadzie zleceń publicznych w ramach pielęgnacji zielenie, a to są koszty, które co roku rosną" - powiedział radiuCENTRUM Krystian Kinastowski - prezydent Kalisza.

"Niepokojące jest to, że pomimo presji politycznej medialnej i społecznej w pełnym poczuciu bezkarności dalej finansowane są z funduszy publicznych kampanie wizerunkowe pana prezydenta Kinastowskiego na autobusach, przystankach, bilbordach czy pojazdach jednostek podległych urzędowi miejskiemu. Pamiętamy, w jakich okolicznościach Fundacja Reakcja dostała Rogatkę Wrocławską, czy też o skandalicznych kwotach na remont i wyposażenie prezydenckiego gabinetu. A tu w pełnym poczuciu bezkarności kolejny pomysł prezydencki trafia na stół radnych" - powiedział radiuCENTRUM Dariusz Grodziński - kaliski radny Koalicji Obywatelskiej. Jak zauważają radni opozycyjni i sam prezydent żadne inne kaliskie stowarzyszenie czy fundacja nie chciały wziąć udziału w tworzeniu takiej spółdzielni.

"Temat, który pojawił się na komisji rozwoju, wbił nas w osłupienie i to potworne. Prezydent Kalisza, który jest prezesem Samorządnego Kalisza, zakłada spółdzielnię miasta z fundacją Samorządnego Kalisza, po to, żeby ta spółdzielnia otrzymywała od miasta zlecenia na zadania z zakresu gospodarki komunalnej, utrzymania czystości, porządku i zieleni w mieście, ale to jest jedynie wymienione jako część zadań, bo w uzasadnieniu uchwały znajdziemy też działania oświatowe i kulturalne tej spółdzielni - dodaje Dariusz Grodziński - kaliski radny Koalicji Obywatelskiej. Losy zaprezentowanej radnym uchwały mają się rozstrzygnąć już na najbliższym posiedzeniu rady miasta w czwartek 26 stycznia.

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).