Pomoc uzależnionym

Miasto Kalisz rozstrzygnęło konkursy w zakresie przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym na lata 2018 - 2020. Na tego typu pomoc zabezpieczono ponad 2 000 000 złotych, a o szczegółach powiedział radiuCENTRUM Tomasz Rogoziński, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych UM w Kaliszu:

"Są to zadania z zakresu prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Realizacja działań rehabilitacyjnych wspierających utrzymanie abstynencji, prowadzenie świetlic środowiskowych. Wreszcie to także utrzymanie schronisk, noclegowni i punktów interwencyjnych".


na fot. od lewej: Tomasz Rogoziński, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych UM w Kaliszu, Karolina Pawliczak / wiceprezydent Kalisza

Jeśli chodzi o pomoc dla bezdomnych, to aktualnie miasto wspiera 9 placówek, które oferują schronienie, ciepły posiłek czy odzież. Te najważniejsze z nich to całodobowe Schronisko Brata Aberta przy Warszawskiej, noclegownia przy PCK na Dobrzeckiej oraz punkt interwencyjny, schronisko i jadłodajnia prowadzone przez Caritas Diecezji Kaliskiej przy Stawiszyńskiej.

Autor: 

Personalia

e-mail
figiel@rc.fm

Nazwisko: 

Paweł Figiel

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).