Paliwo skontrolowane

Trzy stacje benzynowe z Kalisza nie spełniały wymagań jakościowych w czasie kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Handlową na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Każdego roku UOKiK publikuje interaktywną mapę miejsc, w których w minionych dwunastu miesiącach były pobrane próbki do badań. Można na niej znaleźć stacje, gdzie parametry paliw były właściwe — te zaznaczane są na zielono oraz niezgodne z normami — te zaznaczono na czerwono. Najczęściej paliwo niespełniające norm wykrywane jest na małych stacjach, ale zdarzają się też punkty sieciowe.

W 2023 r. odsetek nieprawidłowości wyniósł 1,7 procent. Dla porównania w 2015 r. stwierdzono je na ponad 5 procent kontrolowanych punktów. Najwięcej zastrzeżeń dotyczyło oleju napędowego. Kontrolujący nie mieli za to zastrzeżeń do jakości sprzedawanego na polskich stacjach LPG.

TUTAJ: lista stacji benzynowych, które zostały skontrolowane na polecenie UOKiK oraz efekt badań pobranych na nich próbek

Autor: 

Personalia

e-mail
walczak@rc.fm

Nazwisko: 

Agnieszka Walczak

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).