Samorządowe inwestycje

Ponad 27 000 000 zł przeznaczył w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich samorząd Województwa Wielkopolskiego na inwestycje realizowane na obszarze powiatu ostrowskiego. Wicemarszałek Krzysztof Grabowski podsumował w Ostrowie Wielkopolskim efekty działalności w kończącej się kadencji samorządu.

Wicemarszałek Krzysztof Grabowski przypomniał w Ostrowie Wielkopolskim, że w czasie rekordowo długiej, bo 5 i pół letniej kadencji samorządu, w ramach nadzorowanego przez niego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do Wielkopolski trafiło aż 248 000 000 euro.

„W Wielkopolsce dzięki tym pieniądzom udało się wybudować lub przebudować 390 km dróg, 180 km sieci wodociągowych i 34o km sieci kanalizacyjnych. Powstało 1500 przydomowych oczyszczalni ścieków, 14 targowisk, 69 projektów pełniących funkcje kulturalne, zostało wyremontowanych 16 obiektów zabytkowych. Udało się też odnowić centra 15 miejscowości powstało ok. 2000 miejsc pracy. Z wielkopolskiej puli na teren powiatu ostrowskiego trafiło 27 000 000 zł, z przeznaczeniem na różne działania" – wymieniał wicemarszałek Grabowski.


na fot. (od lewej): Szymon Wdowczyk / dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Grabowski / wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Izabela Mroczek / dyrektorka Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„7 300 000 zł pochłonęła budowa dróg lokalnych. Udało się za te pieniądze przeprowadzić 7 inwestycji drogowych o łącznej długości 11 km dróg. Takie wsparcie otrzymały gminy: Nowe Skalmierzyce, Przygodzice, Sieroszewice oraz powiat ostrowski. Prawie 10 000 000 zł przeznaczyliśmy na gospodarkę wodno-ściekową. Główne środki przeznaczyliśmy na budowę 18. km sieci kanalizacyjnej. Powstało również 200 przydomowych oczyszczalni ścieków. Milion złotych przeznaczyliśmy na obiekty pełniące funkcje kulturalne, między innymi dla gminy Przygodzice na rozbudowę Sali wiejskiej w Dębnicy i dla GOK w Sośniach na rozbudowę świetlicy w miejscowości Granowiec” - powiedział radiuCENTRUM Krzysztof Grabowski.

Warto zaznaczyć, że ponad 97 000 000 euro dystrybuowanych jest w Wielkopolsce za pośrednictwem lokalnych grup działania, których na obszarze województwa funkcjonuje aż 28 – z czego 3 w powiecie ostrowskim.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).