Zatrzymać deszcz

Takiego projektu w Polsce jeszcze nie było — powiat kaliski i gmina Gołuchów chcą budować zastawki na małych ciekach oraz rowach melioracyjnych i zarządzać wodą opadową. W ten sposób chcą przeciwdziałać negatywnym zmianom klimatu.

„Między Kaliszem i Turkiem mamy epicentrum suszy w Polsce. Jest to potwierdzone prowadzonymi od lat pomiarami. I problemem jest to, że my nie zatrzymujemy wody w glebie. 93 procent wody opadowej, zwłaszcza z opadów ulewnych odpływa bezpowrotnie. I my będziemy budować zastawki na małych ciekach wodnych, małych rzeczkach i rowach melioracyjnych i zarządzać tą wodą” - powiedział radiuCENTRUM Krzysztof Nosal, starosta kaliski.

na fot.: starosta kaliski Krzysztof Nosal

Zastawki pozwolą na zatrzymanie wody opadowej i wykorzystanie jej w miesiącach suchych. Jedyny warunek to powstanie spółek wodnych, które jako jedyne mogą zarządzać zastawkami.

„Na 11 gmin powiatu kaliskiego w sześciu mamy spółki, natomiast w ramach tego projektu w tych pozostałych musimy powołać te spółki. I to jest zadanie rolników, bo tylko rolnicy mogą takie spółki powołać, a żeby można było budować zastawkę, musi być spółka wodna, bo ona może zarządzać taką zastawką. Jest to pierwszy, ale bardzo kompleksowy i przemyślany program i jeśli go zrealizujemy, to w znacznej części tę wodę będziemy zatrzymywać, będziemy nią zarządzać” - dodał radiuCENTRUM Krzysztof Nosal.

Współpracujące ze sobą samorządy — czyli powiat kaliski i gmina Gołuchów na opracowanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie pozwoleń wodno-prawnych, a później budowę zastawek otrzymało 13 000 000 złotych. Na początek ma powstać 200 zastawek.

Autor: 

Personalia

e-mail
walczak@rc.fm

Nazwisko: 

Agnieszka Walczak

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).