Europejska Wielkopolska

35 miliardów złotych trafiło w ramach polityki spójności do Wielkopolski przez 20 lat obecności w Unii Europejskiej. Ponad połowę tej kwoty stanowią projekty zrealizowane w ramach programów, których instytucją zarządzająca jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego. "Jedni nazywają to skokiem cywilizacyjnym, inni zmianą na lepsze, po prostu. Wystarczy rozejrzeć się dookoła, by zobaczyć, że zmieniliśmy się nie do poznania. Wielkopolska wypiękniała!" – podkreśla Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.

Efekt tysięcy zrealizowanych projektów to m.in. ponad 1300 km nowych lub przebudowanych dróg, 4600 km sieci Internetu szerokopasmowego, 450 autobusów komunikacji miejskiej, 1400 km wybudowanej lub zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej, 250 km odnowionych linii kolejowych czy blisko 1000 budynków objętych termomodernizacją. To wszystko razem z poprawą standardów leczenia, rozwojem regionalnego transportu publicznego i możliwościami kształcenia wpłynęło znacząco na podniesienie poziomu życia Wielkopolan.

Wielkopolskie projekty były realizowane w kilku cyklach, powiązanych z okresami budżetowania Unii Europejskiej. Były to odpowiednio: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 2004-2006, kiedy to zrealizowano 913 projektów o łącznej wartości prawie 1,4 mld zł, z czego prawie 900 mln zł to wsparcie z Brukseli; Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (WRPO 2007-2013), gdzie liczba zrealizowanych projektów sięga prawie 2,5 tys., a ich wartość przekracza 10,2 mld zł, z czego połowa to dofinansowanie unijne; Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) to 3850 projektów o łącznej wartości prawie 17 mld zł, z czego wkład UE to ponad 11 mld zł.

Największe projekty w poszczególnych programach to:

⬤ modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny PoD- Chodzież – Piła Główna, całkowita wartość projektu: 613 710 651,76 zł, dofinansowanie unijne: 424 107 897,29 zł;

⬤ budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej, całkowita wartość projektu: 410 439 349,55 zł, dofinansowanie unijne: 283 637 280,48 zł;

⬤ budowa szpitala pediatrycznego przy. ul. Wrzoska 1 w stolicy Wielkopolski, wraz z jego wyposażeniem, całkowita wartość projektu: 457 587 644, 05 zł, dofinansowanie unijne: 251 305 977,79 zł;

⬤ zakup taboru kolejowego na potrzeby regionalnego transportu pasażerskiego (dwa projekty) – 22 sztuki ezt typu Elf oraz 10 sztuk Elf2, o łącznej wartości ponad 748 mln zł, gdzie dofinansowanie unijne razem to blisko 355 mln zł;

⬤ budowa trasy tramwajowej Os. Lecha – Franowo o wartości 258 364 789,38 zł i dofinasowaniu UE w wysokości 963 53642,11 zł;

⬤ pierwszy etap modernizacji linii kolejowej nr 356 na docinku Poznań Wschód – Gołańcz o wartości 153 604 970,44 zł, gdzie dofinansowanie UE: 95 182 417,82;

⬤ budowa od 2005 przez WZDW obwodnicy miasta Śrem i wsi Zbrudzewa (etap I) w ciągu DW 434, wartość 74 241 102,58 zł, wkład unijny 47 001 504,83;

⬤ realizowane przez WCO przedsięwzięcie Poprawa standardów i dostępności specjalistycznego leczenia nowotworów (radioterapii) w Wielkopolsce o wartości 56 673 743,03 zł, z dofinasowaniem unijnym 27 819 917,08 zł;

⬤ budowa (oddanej do użytku w 2007 r.) trasy tramwajowej od ul. Jana Pawła II do ul. Podgórnej w Poznaniu, wartość całkowita: 55 316 699,86, dofinansowanie UE: 27 197 055,79 zł.

Zmianę widoczną gołym okiem widać także w statystykach. Wskaźnik PKB na jednego mieszkańca Wielkopolski w relacji do średniej unijnej w 2004 roku kształtował się na poziomie 50%, a dzisiaj wynosi 84%. Dla porównania w Brandenburgii to 86%.

"Przynależność do europejskiej rodziny dała nam też możliwość otwarcia się na europejskie samorządy innych krajów, na społeczeństwa i cały sektor organizacji pozarządowych w tych krajach, które należą do UE. To bardzo pozytywny bilans. Członkostwo w UE to nie tylko sojusz wartości, ale i większe poczucie bezpieczeństwa" – dodaje marszałek Woźniak.

na fot.: Marek WOŹNIAK / marszałek województwa wielkopolskiego

Przypomnijmy, fundusze unijne wraz z kreatywnością i pracowitością Wielkopolan, a przede wszystkim ich ogromną mobilizacją do działania, cały czas napędzają rozwój naszego regionu. Obecnie realizowany jest programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. To trzecia perspektywa unijna, która w pełni jest zarządzana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Tym razem Wielkopolska ma do dyspozycji 2, 154 mld euro.

20 – lecie Wielkopolski w Unii Europejskiej celebrowano na poznańskiej Malcie podczas wydarzenia „ZaBIEGaj o FUNdusze”. Z uczestnikami spotkał się Marszałek Marek Woźniak.

W programie zaplanowano bieg na dystansie 5 400 metrów i 10 800 metrów oraz koncert poznańskiego rapera Mezo. Wizyta nad Jeziorem Maltańskim była także dobrą okazją do zapoznania się ofertą programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027.

Więcej informacji o funduszach unijnych w Wielkopolsce można znaleźć tutaj.

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Serii podcastó o funduszach UE w naszym regionie posłuchacie tutaj.


NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).