Miliony dla AKO

Ponad 200 000 000 złotych otrzymają samorządy Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach kolejnej edycji ZIT-ów – czyli Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Porozumienie w tej sprawie podpisał w pałacu w Lewkowie, w obecności reprezentantów samorządów wchodzących w skład Aglomeracji, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.

Podpisane z władzami Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w Lewkowie porozumienie przewiduje przekazanie specjalnej puli dokładnie 44 231 827, 70 – czyli około 200 000 000 złotych w ramach kolejnej edycji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Do tworzących Aglomerację gmin leżących na terenie powiatu kaliskiego i ostrowskiego oraz gmin Gołuchów i Pleszew trafią pieniądze z budżetu Unii Europejskiej na realizację wspólnych projektów. Te środki mają pomóc rozwiązać kluczowe problemy występujące na terenie Aglomeracji – powiedział radiuCENTRUM marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.

„Wskazaliśmy na kluczowe zagadnienia związane po pierwsze z transportem zeroemisyjnym. W ramach tego można wyróżnić choćby elementy transportu zbiorowego, jak choćby zakup autobusów zeroemisyjnych, budowę węzłów przesiadkowych lub też budowę ścieżek rowerowych. Drugi obszar to zatrzymywanie wody w obszarach miejskich i podmiejskich. Kolejny obszar to jest uzbrajanie administracji publicznej w możliwości korzystania z e-usług. To wszystko jest obszar tak zwanego Europejskiego Rozwoju Regionalnego, a chcemy również realizować zadania z obszaru Regionalnego Obszaru Społecznego. Tam chcemy, aby realizowano szkolnictwo ogólnokształcące i zawodowe i aby realizowano integrację i aktywizację społeczną seniorów”.

na fot.: prezydent Kalisza Krystian Kinastowski, marszałek Marek Woźniak i starosta ostrowski Paweł Rajski w czasie podpisywania umowy na przekazanie środków

ZIT-y są tak skonstruowane, że samorządy muszą najpierw wyłożyć własne środki na wybrane inwestycje, a samorząd wojewódzki je później refunduje po rozliczeniu projektu.

W porównaniu z poprzednią edycją ZIT-ów do samorządów trafi mniej pieniędzy. Poprzednio było to ponad 69 mln euro, teraz 44 mln - i na nieco innych zasadach. Zwiększy się również, z 15 do 30 % wartości inwestycji, wymagany wkład własny uczestników projektu. Ponadto, samorządy nie będą już mogły startować w innych konkursach na te same zadania.

fot.: pieniędzy jest mniej niż w poprzedniej perspektywie, ale dla samorządów to i tak duże wsparcie

Mimo tych zmian, to wciąż bardzo znaczące środki przeznaczone na rozwój naszego regionu i pomysłów ze strony samorządów z pewnością nie zabraknie.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).