Ołtarz pięknieje

Zakończył sie kolejny etap renowacji ołtarza w kościele OO Franciszkanów w Kaliszu. Konserwacji poddano m.in. kolumny, glorię, wazy, emblemat i zwieńczenie.Koszt tych prac to ponad 275 000 zł.

Prace są kontynuacją kompleksowych i realizowanych od 2016 roku działań. Późnobarokowy ołtarz boczny pw. św. Franciszka pochodzi z 2 poł. XVIII w. Usytuowany jest przy ścianie nawy głównej naprzeciwko ambony. Obiekt jest murowany, trójkondygnacyjny, złocony i polichromowany z dwiema kolumnami.
Prace konserwatorskie ołtarza Klasztor OO Franciszkanów rozpoczął już w ubiegłym roku. W I etapie wykonano konserwację dwóch obrazów: Stygmatyzacja św. Franciszka Tadeusza Balukiewicza oraz Matki Boskiej Częstochowskiej. W tym roku konserwacji poddano nastawę ołtarza–retabulum, kolumny, glorię, bazy kapitele, wazy, emblemat i zwieńczenie. Całkowity koszt II etapu konserwacji to blisko 276 000 zł, w tym dotacja z budżetu Kalisza wyniosła 118 000 zł.Jak informuje o. Waldemar Ułanowicz, gwardian kaliskiego Klasztoru OO. Franciszkanów, prace przy ołtarzu będą kontynuowane również w przyszłym roku.

Przypomnijmy, że podczas prac konserwatorskich w 2018 r. na jednej ze ścian odkryto 16-metrowy obraz przedstawiający św. Krzysztofa. To największy taki malunek w Europie.

Autor: 

Personalia

e-mail
gorcewicz@rc.fm

Nazwisko: 

Górcewicz

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).