A jednak wariant piąty

Wariant piąty obwodnicy Kalisza został wybrany przez Komisję Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych jako ten, który będzie realizowany. Poinformowano o tym podczas konferencji prasowej. Jak powiedział radiuCENTRUM Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza, do końca marca poznański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zamierza złożyć wniosek o wydanie decyzji środowiskowej w sprawie realizacji inwestycji.

„Z tych kilku wariantów, które były przedstawiane i analizowane do realizacji zostaje przedstawiony wariant, który ma najlepszy bilans zysków i strat. Ten wariant, który biegnie całkowicie poza granicami naszego miasta został ostatecznie uznany w oczach Komisji za najbardziej korzystny i to ten wariant będzie teraz skierowany do RDOŚ w celu uzyskania decyzji środowiskowej”.

Jako wariant alternatywny będzie przedstawiony natomiast wariant szósty, czyli ten przedstawiony przez burmistrza Nowych Skalmierzyc. Prezydent dodał, że decyzja KOPI jest najlepsza z punktu widzenia Kalisza i Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

„Jest to inwestycja bardzo ważna dla całego regionu, będziemy z panem burmistrzem rozmawiać, starać się go przekonywać do tego, że jest to dobre rozwiązanie nie tylko dla Kalisza, ale i Nowych Skalmierzyc, i dla całej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Nie może być tak, że ze względu na interesy naprawdę drobnych grup ta bardzo ważna inwestycja dla stutysięcznego miasta, największego w regionie, jest wstrzymywana”.

Jeśli nie wpłyną żadne protesty, to optymistyczna wersja zakłada, że prace budowlane rozpoczną się pod koniec 2026 r. a samą obwodnicą pojedziemy w wakacje 2029 r. Środki na nią zostały zabezpieczone w budżecie państwa, a fakt, że omija ona Kalisz sprawia, że samorząd nie będzie musiał partycypować w jej budowie.

Autor: 

Personalia

e-mail
gorcewicz@rc.fm

Nazwisko: 

Górcewicz

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).