Nagrodzeni

Szkoły oraz uczniowie z naszego regionu Południowej Wielkopolski zostali wyróżnieni w IV edycji projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020. W sumie wyróżnienia otrzymało pięć placówek z Kalisza, powiatu kaliskiego oraz Ostrowa. W podprojekcie Akademia Kształcenia Wyprzedzającego nagrodzona została grupa uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu, których opiekunem była nauczycielka czwartego Renata Jarentowska. Swój wkład w projekt miały również Joanna Dolna oraz Katarzyna Fijołek.

"Grupa zajmowała się projektem o ul. Niecałej, dokładnie brzmiało to "Spacer po ulicy Niecałej". Uczniowie zebrali materiały na temat praktycznie każdego budynku znajdującego się tam w przeszłości, różnych zakładów pracy. które tam się mieściły i zmontowali przepiękny film, w który tę historię przedstawili. Poza zapoznaniem się z materiałami hisotrycznym odbyli spotkanie z popem, przeprowadzili rozmowy w muzeum na temat fabryki lalek, czy zakładów fotograficznych. Dzięki temu na pewno zyskali dosyć cenną wiedzę z różnych dziedzin"-powiedziała radiuCENTRUM Joanna Dolna, dyrektorka IV LO w Kaliszu.


na fot.: Joanna Dolna

Poza "Paderewskim" w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolska wyróżnione zostało m.in. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu. Asnykowcy zwyciężyli w podprojekcie Klas Akademickich, a opiekunem zwycięskich uczniów z klasy 4a była Paulina Jarzębska.

"Uczestnicy rojektu zajęli się pozytywnym zastosowaniem technologii informacyjnej w życiu codziennym, edukacji, rozrywce oraz w sporcie i zatytułowali swój projekt "Zdrowo kliknięci, czyli jasna strona technologii". Przez pół roku testowane były aplikacje, programy i inne rozwiązania technologiczne, które mają uprzyjemniać i ułatwiać nam różne sfery życia. Możliwości technologii informacyjnej zostały zaprezentowane przez grupę projektową podczas szkolnego turnieju szachowego oraz dnia dziecka. Dzięki temu uczyniły znaczną część społeczności szkolnej beneficjentami tego projektu"-powiedziała radiuCENTRUM Urszula Janczar, dyrektorka I LO w Kaliszu.

na fot.:Urszula Janczar

Projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020 jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt skierowany jest do wszystkich typów szkół i obejmie swoim działaniem 700 placówek z terenu Wielkopolski.

Autor: 

Personalia

e-mail
nawrocki@rc.fm

Nazwisko: 

Dawid Nawrocki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).