Doszkolą

O dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kolejne kursy dla personelu medycznego stara się szpital w Jarocinie. Do tej pory dzięki wsparciu z Powiatowego Urzędu Pracy udało się przeszkolić ponad 80 osób. Niektóre szkolenia są obowiązkowe, inne są robione po to, aby pielęgniarki i położne były bardziej samodzielne przy wykonywaniu swoich obowiązków.

Tym razem szansę na przeszkolenie miałoby mieć 81 osób, które mogłyby skorzystać kursów takich jak: wykonanie i interpretacja zapisu EKG, obsługa portu donaczyniowego, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, kursu specjalistycznego leczenia ran, wywiad i badanie fizykalne. Planowany jest również kurs przetaczania krwi i jej składników, który jest niezbedny i wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia i Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

"Te szkolenia są bardzo przydatne, bo nie tylko podnoszą kwalifikację naszego personelu, ale i przede wszystkim ułatwiają życie pacjentom. Pielęgniarkom pozwolą np. zinterpretować wynik badania EKG, czy obsłużyć port donaczyniowy - uważa Wanda Olesińska, kierownik ds. pielęgniarek i średniego personelu medycznego.


na fot.: Wanda Olesińska / kierownik ds. pielęgniarek i średniego personelu medycznego w szpitalu w Jarocinie

Krajowy Fundusz Szkoleniowy pokrywa w 80% koszty szkoleń. Pozostałe 20% dokłada szpital, co wprowadza spore oszczędności w związku z tym, że szkolenia są dofinansowywane.
Prezes szpitala Leszek Mazurek ma nadzieję, że wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie i wszystkie zaplanowane kursy się odbędą.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krajowy Fundusz Szkoleniowy definiuje jako wydzieloną część Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).