Dyrektorskie 1:1

Dyrektorski remis - po 1. Nie rozstrzygnięto konkursu na prowadzącego Zespół Szkół w Choczu. Obie kandydatki otrzymały tę samą liczbę głosów. I co na to burmistrz?

Do konkursu zgłosiły się dwie osoby - aktualna dyrektor Alina Banaszak i nauczycielka tej szkoły, Anna Klauza. Niestety, żadna z nich nie uzyskała bezwzględnej większości, czyli poparcia siedmiu spośród dwunastu członków komisji konkursowej, co potwierdził radiuCENTRUM Jan Woldański, przewodniczący Rady Miejskiej, członek komisji konkursowej.

Teraz ruch należy do burmistrza Chocza. Marian Wielgosik może powierzyć obowiązki dyrektora jednej z kandydatek, ale też zupełnie innej osobie - zaakceptowanej przez Kuratorium Oświaty i raczej pozytywnie zaopiniowanej przez radę pedagogiczną i radę rodziców. Pięć lat temu też był problem z dyrektorem w Choczu. Do konkursu, ze względów formalnych, nie dopuszczono, zastępczyni dyrektora, który przechodził na emeryturę. Wygrała Alina Banaszak. Ale środowisko przez cały czas jest skonfliktowane. Niektórzy mówią, "gdzie dwóch się bije, tam trzeci skorzysta". I coś w tym jest. Tylko dla nowej osoby i to z zewnątrz, trzeba by było znaleźć godziny, a tych "po dobrej zmianie", brakuje w chockiej szkole.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).