Książka Małyszki

Etnograf, archiwista z Pleszewa - Stanisław Małyszko napisał kolejną książkę poświęconą historii miejscowości gminy Gołuchów (pow. pleszewski). Promocja książki "Kuchary, Macew, Popówek dawniej i dziś" w niedzielę, 1 grudnia o 16:00 w Sali Wiejskiej w Kucharach (pow. pleszewski).

Macew, Kuchary, Popówek łączy przynależność do parafii św. Bartłomieja w Kucharach, gdzie znajduje się drewniany kościółek - najstarszy taki w powiecie pleszewskim, o czym przeczytać można w najnowszej książce Stanisława Małyszki. Badania nad dziejami wiosek - bohaterek książki, autor rozpoczął już w latach 80. XX wieku. Ale praca nad samą książką trwała trzy lata.

Stanisław Małyszko dotarł do wielu dokumentów, odwiedził wielu mieszkańców wsi, przemierzył wiele dróg polnych i ścieżek. Wszystkie wsie mają kilkusetletnią historię. Najstarsza wzmianka - z XIII wieku - dotyczy Kuchar, służebnej osady monarszego dworu. Książka jest 13. napisaną przez Stanisława Małyszkę, liczy 386 stron, w tym 263 ilustracje w formie starych dokumentów, map, zdjęć czarno-białych lub kolorowych.

Publikację wydano ze środków Samorządu Gminy Gołuchów, Gołuchowskiego Centrum Kultury "ZAMEK" w Gołuchowie.

Promocję w sali w Kucharach organizuje gmina Gołuchów, Gołuchowskie Centrum Kultury "ZAMEK" w Gołuchowie, OSP Kuchary, KGW Kuchary, KGW Macew oraz Andrzej Biesiada – Radny Powiatu Pleszewskiego i Michał Balcer, radny Rady Gminy Gołuchów.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).