Dofinansowanie przyłączy

Dofinansowanie przyłączenia nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej w zamian za likwidację szamba. To miejski program Kalisza, który ma na celu skierować jak największą objętość ścieków do Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Kucharach. Miasto pokrywa do 70% kosztów inwestycji, ale kwota nie może przekroczyć 1000 złotych. "W tym roku na ten cel mamy zarezerwowanych około 160 000 zł, wnioski rozpatrujemy na bieżąco, a te muszą być złożone z odpowiednimi załącznikami" - powiedziała Radiu centrum Anna Goździńska, zastępca naczelnika kaliskiego wydziału ochrony Środowiska.

"Musi być dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości i zgodę właściciela na wykonanie przyłącza, dowody księgowe, które potwierdzają koszty wykonania inwestycji, a także aktualną umowę na odprowadzanie ścieków z kaliskim PWiK. Poprawność wykonania tego zadania potwierdza komisja powołana zarządzeniem prezydenta przy udziale przedstawiciela PWiK."

Inwestycja wykonania przyłącza do miejskiej sieci bardzo często przekracza jednak 1 000 złotych, który finansuje miejski program, i nie wszystkich mieszkańców na nią stać. Być może, dla mniej zamożnych mieszkańców znajdą się na ten cel dodatkowe pieniądze. Wnioski można składać do połowy listopada.
W ramach przebudowy i rozbudowy systemu kanalizacji współfinansowanej z Funduszu Spójności wykonano około 97 kilometrów nowej sieci kanalizacji sanitarnej i 25 kilometrów sieci kanalizacji deszczowej.

wojtysatrc.fm


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).

Komentarze