Wysooooki podatek za garaże

"Dlaczego podatek od metra kwadratowego budynku mieszkalnego w Kaliszu wynosi 56 groszy, a od pozostałej części - czyli np. garaży 6,26 złotego, czyli 11-krotnie wyższy. 12 października Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie naliczania podatku od garażu zlokalizowanego w budynku mieszkalnym. Sąd uznał, że w XXI wieku garaż nie jest żadnym luksusem, a po prostu uzupełnia funkcję mieszkalną i powinien być opodatkowany jak mieszkanie. Czy zatem w Kaliszu obniżone zostaną podatki?" - pytają za pośrednictwem Linii Interwencyjnej Radia Centrum - tel. 62 503 11 99 słuchacze.

"Orzecznictwo nie jest jednoznaczne w tej sprawie" - przyznała Radiu Centrum Krystyna Frąckowiak z wydziału finansowego kaliskiego magistratu:

"Dla mnie najnowszy wyrok ma precedensowy charakter i z formalnego punktu widzenia jest wiążący tylko w tej jednej, konkretnej sprawie. Odmienne wyroki, korzystne dla budżetów miast wydał NSA we wrześniu tego roku. Ponadto większość wyroków sądów administracyjnych stanowiła o wyższej stawce podatków od nieruchomości w przypadku garaży. Są to między innymi wyroki WSA w Białymstoku, Szczecinie, Poznaniu i Warszawie z 2009 i 2010 roku. Podobnie korzystne stanowisko dla budżetów miast przedstawił dyrektor Departamentu Podatków i Opłat Lokalnych w Ministerstwie Finansów w piśmie ze stycznia 2010 roku. "

"Jeżeli podatnik płaci wyższą stawkę od garażu i z tym się nie zgadza, może skorygować informacje na podatek od nieruchomości, wówczas organ podatkowy przeprowadzi postępowanie i wyda decyzję, od której przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego a następnie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Można też wstrzymać się do czasu jednoznacznego rozstrzygnięcia tej sprawy przez Ministra Finansów" - dodała Krystyna Frąckowiak.

aleksandrzakatrc [dot] fm

Komentarze