Sterowanie mózgiem

Innowacja i eksperyment pedagogiczny od 2015 roku, dwa lata później wydanie publikacji "Sterowanie uczącym się mózgiem", a w miniony piątek konferencja naukowo-metodyczna dla nauczycieli z regionu.

W kaliskim "Koperniku" podsumowano działania związane z neurodydaktyką; naukową pieczę sprawował Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i dr Kornelia Rybicka. To dla niej i fizyka, nauczyciela III Liceum, dra Stanisława Plebańskiego badania prowadzone na Uniwersytecie Stanforda w USA stały się pretekstem do naukowych dociekań.

na fot.: dr Stanisław Plebański / koordynator eksperymentu pedagogicznego w III LO

Eksperymentem objęto w III LO uczniów klas pierwszych, przyglądając się ich motywacji - koordynatorzy projektu sformułowali problem poddany analizie - czy młodzi ludzie uczą się dla doraźnych sukcesów i korzyści czy w zdobywaniu wiedzy stawiają na trwałość?

I - co pokazały wyniki - z motywacją do nauki w rozumieniu trwałości nie jest najlepiej...

fot. Cyntia Ścisła i Alicja Rosiak / III LO Kalisz

A o korzyściach z bycia cierpliwym i konsekwentnym w procesie uczenia się mówi dla radiaCENTRUM biolog III LO, Katarzyna Rzepczak, która z Katarzyną Kozieł diagnozowała młodzież. "Mózg, który się uczy, to mózg zorientowany na rozwój", uważają koordynatorki projektu:

"Wiedza o uczącym się mózgu, różne dyskusje, dzielenie się wątpliwościami... sprzyjają rozwojowi kompetencji językowych, czytania i rozumienia treści przyczynowo-skutkowych. Z kolei spontaniczne i takie twórcze przetwarzanie informacji pozwalają na tworzenie lepszych połączeń neuronowych, które później efektywnie można wykorzystywać w nauce.
Podczas wspólnych działań przy projekcie młodzież nawiązuje dobre relacje; współpracuje ze sobą, tworząc przyjazną atmosferę."

na fot. od lewej: Katarzyna Kozieł i Katarzyna Rzepczak / szkolne koordynatorki projektu

Zalety takich działań w kaliskim "Koperniku" chwali Dorota Kinal, dyrektor departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu:

"Bardzo wysoko oceniam poziom tego przedsięwzięcia. Uważam, że mowa o mózgu jest rzeczą bardzo istotną i bardzo ważną, tym bardziej że szkoły mają bardzo ogromny wpływa na to, jak młodzi ludzie będą funkcjonować w przyszłości. Potrzeba wiedzieć, jak ćwiczyć mózg, jak mózg poznawać, jego funkcjonowanie i możliwości. Ta wiedza pozwola na to, by młodzi ludzie rozwijali się świadomie, rozumiejąc istotę zmian, jakie się w nich dokonują. Będą motywowani - zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie.
W związku z tym to przyczyni się na pewno do wzrostu ich wiedzy i umiejętności, a tym samym do lepszego funkcjonowania w dorosłym życiu."

na fot.: Witold Torbiarczyk / prowadzący konferencję nauczyciel III LO

W ubiegłym roku ukazała się publikacja z materiałami przygotowanymi przez nauczycieli III Liceum.

"Książka 'Sterowanie uczącym się mózgiem' jest początkiem szerszej refleksji na temat wyzwań, przed którymi staje szkolna dydaktyka", uważa Anna Narewska, dyrektor III Liceum im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu.

na fot.: Jarosław Wujkowski / dyrektor ODN w Kaliszu; Anna Narewska / dyrektor III LO w Kaliszu

Konferencję zorganizowali kaliski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu (w jubileuszowym roku obchodów 100-lecia Szkoły Dwojga Imion).

Autor: 

Personalia

e-mail
torbiarczyk@rc.fm

Nazwisko: 

Witold Torbiarczyk

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).