Rękopisy Chodyńskiego

Odnaleziono nieznane dotąd rękopisy Adama Chodyńskiego, znanego w Kaliszu historyka literatury, poety, prawnika oraz regionalisty. Wśród nich znajdują się dokumenty dotyczące cmentarzy, teatru Greków kaliskich oraz jego wspomnienia związane z miastem.

"To ogromna zasługa Ani Tabaki, która przy okazji wizyty w w archiwum diecezji włocławskiej uzyskała informacje, że są dokumenty po Adamie Chodyńskim" - powiedział radiuCENTRUM prof. Krzysztof Walczak, prezes KTPN.

na fot.: prof. Krzysztof Walczak / prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Miasto wsparło finansowo Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, które zdigitalizowało odnalezione dokumenty.
Skany rękopisów będą dostępne dla badaczy historii Kalisza oraz wszystkich zainteresowanych w Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).