Oto Człowiek

Wernisaż wystawy ,,Oto Człowiek" Barbary Wesołowskiej-Kowalskiej i Michała Bugzela – w piątek – 22 marca, w Galerii Wieża Ciśnień w Kaliszu. Wspólna ekspozycja to zderzenie dwóch grafik: tradycyjnej i komputerowej, dla których wspólnym mianownikiem w tym przypadku jest przestrzeń duchowa i nawiązanie do okresu Wielkiego Postu.

Prace inspirowane są przeżyciami religijnymi i duchowymi obojga artystów. Będzie to wystawa sztuki sakralnej. Są to bardzo piękne prace. Michał Bugzel pokazuje ich 14, wykonanych techniką komputerową, natomiast Barbara Wesołowska-Kowalska techniką suchorytniczą” - powiedział radiuCENTRUM Piotr Bigora, dyrektor Ośrodka Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień im. Bogdana Jareckiego.

Tematem prac Michała Bugzela jest Męka Pańska. Jego cyfrowe grafiki w swojej formie i stylistyce odnoszą się do grafik tradycyjnych.

Forma grafiki odpowiada mi jako środek wyrazu artystycznego, który jest dość duchowy. Dlatego właśnie grafika wydawała mi się taką technologią, która pozwalała bardzo dobrze siebie wyrazić. Cały proces twórczy, bardzo często wymagający i długi sprawiał, że cała technika była jakaś nadzwyczajna" - powiedział radiuCENTRUM grafik, Michał Bugzel.

Oboje artyści mają nadzieję, że ich prace zmuszą widza do kontemplacji i refleksji. Wernisaż wystawy „Oto człowiek” - w ten piątek o 18:00.

Łączenie dwóch światów - grafiki tradycyjnej i cyfrowej jest dobrym pretekstem do refleksji na temat tej dziedziny sztuki. Z jednej strony wyczerpujący fizycznie i emocjonalnie proces mechanicznego tworzenia matrycy graficznej, z drugiej działania przed monitorem komputera. Na przestrzeni lat zmienia się dynamika pracy, która kryje się pod terminem „grafika”. Obecnie technika cyfrowa dominuje w przemyśle, a jednocześnie bardzo dobrze sprawdza się w sztuce. Tradycyjna grafika funkcjonuje głownie w tej drugiej przestrzeni -artystycznej. Można długo dyskutować na temat tego co łączy i różni obie techniki, ale na pewno można stwierdzić, że w swoim podstawowym zadaniu obie służą do celów powielania obrazu oraz że obie z funkcji typowo masowej wyodrębniły swoje przeznaczenia artystyczne. Warto się zastanowić, czy w tym przypadku należy, w swoisty sposób, rozróżniać je słowem „obie”, bo przecież grafika cyfrowa jest kolejną techniką obrabiania matrycy, tylko nie w tak bezpośrednim, fizycznym sensie.

Ten dział sztuk plastycznych, o którym mowa, w jednym ze swoich podstawowych znaczeń jest określony jako pisanie(gr. gráphō „piszę”, „rysuje”). Łączy się to z tematyką chrześcijańską wystawy, ponieważ termin „pisania” jest ściśle związany z charakterystyczną formą wyrazu artystycznego jaką jest ikona. Choć na wystawie „Oto Człowiek” nie ma ikon, to tematyka odnosi się do przestrzeni duchowej. Przestrzeni, w centrum której jest Chrystus. Osoba Mesjasza była i jest dla obu artystów źródłem największej inspiracji, dzięki czemu powstały prace kontemplacyjne i symboliczne.

Tytuł wystawy nawiązuje do okresu Wielkiego Postu, Piłata przedstawiającego i wydającego Jezusa słowami: „Oto Człowiek”. Na wystawie znajdujemy postać Chrystusa „przedstawioną” i „wydaną” widzom. Barbara Wesołowska-Kowalska poprzez połączenia techniki suchorytniczej z własną metodą obrabiania papieru, pokazuje nam prace inspirowane treściami z Pisma Świętego, Księgą Izajasza 53, oraz swoimi bardzo głębokimi i często bolesnymi doświadczeniami życiowymi i artystycznymi.

Michał Bugzel przez grafiki cyfrowe, surowe w formie, oparte na spójnym cyklu czternastu prac przedstawia, poprzez kolor i wyraziste kontrasty światła i cienia, relacje człowieka i Chrystusa. Dla wystawiających sztuka jest narzędziem, które pozwala poznawać Boga.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).