Wizja policji

Gościem kolejnego programu z cyklu "Tak Się Mówi" jest insp. Dariusz Bieniek - nowy Komendant Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu

W kaliskiej Jednostce źle się działo, że nastąpiła zmiana komendanta?

Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że osobą kompetentną do udzielenia takiej odpowiedzi jest Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, który odpowiada za dobór kadr na stanowiska kierownicze w jednostkach policji na terenie Wielkopolski.

A Pana ta nominacja zaskoczyła? Do tej pory pełnił Pan fukcję Komendanta Ostrzeszowskiej Jednostki, czyli powiatowej, teraz zmiana na miejską - jest awans?

Traktuje to oczywiście w kategorii awansu. Tak, jak mówiłem wcześniej, ponad 10 lat spędziłem na terenie Ostrzeszowa - tak było to dla mnie zaskoczenie dlatego, że oficjalna informacja dotarła do mnie na około dwa tygodnie przed oficjalnym przejęciem przeze mnie tej jednostki. Natomiast traktuję to również w kategorii wyróżnienia i docenienia tego wszystkiego, co udało mi się zrealizować dotychczas. Ale po tym wszystkim nastąpiła taka chwila refleksji, która przyniosła mi wiedzę na temat tego jak duży ciężar spoczywa na barkach Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu. Bo przecież to jest odpowiedzialność za bezpieczeństwo na terenie miasta i powiatu, odpowiedzialność za pracowników i policjantów, a to jest około 500 osób...

Pewnie nie wszyscy słuchacze wiedzą, że rozpoczynał Pan swoją policyjną przygodę i karierę w Kaliszu, jest kaliszaninem. To pomaga wypełnianiu tak odpowiedzialnej funkcji, czy, wręcz przeciwnie, jest większa presja?

Mam przyjemność pracować i współpracować w tej chwili z ludźmi, których spotykałem pracując jeszcze tutaj w Kaliszu. Kiedyś to byli policjanci na wykonawczych stanowiskach, dzisiaj w wielu przypadkach to są naczelnicy wydziałów lub ich zastępcy. Łatwiej się wtedy kieruje, bo jeżeli kontakt był już nawiązany wcześniej to jest to pewien komfort. Natomiast Policja, niestety - albo "stety" - jest instytucją, która uległa znaczącemu odmłodzeniu. Mamy w tej chwili bardzo dużo młodej kadry i z tymi policjantami wspólnie podejmujemy działania na rzecz bezpieczeństwa.

To teraz zapytam o reorganizację jednostki? Czy planuje Pan w najbliższym czasie zmiany kadrowe wśród zastępców, naczelników?

Faktem jest, że na chwilę obecną pion kryminalny nie ma swojego kierunkowego komendanta...


No właśnie, bo ma Pan tylko jednego zastępcę.

Na chwilę obecną mam jednego zastępcę, któremu z tego miejsca pragnę podziękować za pracę i współpracę, którą realizujemy. Natomiast jestem na etapie rozważania kierunku, w którym należałoby pójść, zapoznawania się z osobami, które pełnią służbę i myślę, że w niedługim czasie będę mógł poinformować państwa o podjętej decyzji w zakresie zastępcy do spraw kryminalnych.

Czyli pion kryminalny w pierwszej kolejności. A Pan Andrzej Haraś może spać spokojnie?

Na chwilę obecną nie widzę powodu, dla którego miałby nie spać spokojnie. Współpracujemy, pracuje nam się dobrze, dokonaliśmy pewnych uzgodnień i myślę, że ta współpraca będzie kontynuowana.

Jakie priorytetowe zadania stawia Pan swoim policjantom?

Bezwzględnym zadaniem, które musi realizować Policja to jest szeroko pojęte bezpieczeństwo. To jest bezpieczeństwo mieszkańców miasta i powiatu. Będzie to realizowane poprzez właściwe nasycenie służbą, poprzez właściwą dyslokację patroli. Patrole ruchu drogowego będą dbały o bezpieczeństwo na drogach miasta i powiatu. Ale to także współpraca z ponad półtysięczną rzeszą ludzi, bo jednostka liczy 501 etatów, tyle jest - łącznie - policjantów i pracowników Policji. A więc to są te działania, które muszą być zrealizowane. Oczywiście nie wykluczam i uznaję za bardzo ważny element dbałość o relacje międzyludzkie w jednostce, bo dla mnie to jest niezwykle istotne. I także to, o czym mówił Komendant Wojewódzki podczas mojego wprowadzenia, czyli wszystkie sprawy związane z budową nowej siedziby Komendy Miejskiej.

O nową siedzibę będę chciał jeszcze zapytać. Ale wracając: czyli co, więcej patroli na kaliskich ulicach?

Będziemy dostosowywać służbę do bieżącego zagrożenia. Nie będzie tak, jak zapytano mnie kiedyś: "czy to prawda, że komendant zadeklaruje wygonienie ludzi zza biurek?" Ja stoję na stanowisku, że każdy ma swoją pracę do wykonania. Część prac musi być wykonana za biurkiem, część prac musi być wykonana w służbie wewnętrznej.

Wiem, że za wami już pierwsze wspólne akcje m.in z policją z Ostrowa. Planuje Pan więcej takich wspólnych patroli z ościennymi miastami?

Tak. Będą realizowane współdziałania z sąsiednimi jednostkami, a w szczególności będą to działania nakierowane na bezpieczeństwo na drogach.

Chciałbym zapytać o kolejne narzędzie, które w tej chwili zdobyliście, czyli internetowa Mapa Zagrożeń. To jest przydatne narzędzie czy wręcz przeciwnie, ponieważ pierwsze badania pokazują, że jest bardzo dużo zgłoszeń, które nie potwierdzają się w rzeczywistości?

Jest to narzędzie, które przede wszystkim pozwala współuczestniczyć mieszkańcom miasta i powiatu we wskazywaniu Policji miejsc, gdzie ona się po prostu powinna pojawić. Jest to narzędzie, które pozwala kierować w to miejsce patrole policyjne i powoduje, że społeczeństwo czuje się ważne w zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie swojego miejsca zamieszkania. Natomiast - niestety - informacje, które my zbieramy pokazują, że do dzisiaj mamy 543 zgłoszenia, z czego 103 udało się potwierdzić, natomiast 436 zostało niepotwierdzonych. 61 jest w trakcie weryfikacji. Dziennie przyjmujemy od 15 do 17 takich zgłoszeń. Biorąc pod uwagę dość dużą ilość tych niepotwierdzonych, podjęliśmy decyzję, że wrócimy jeszcze raz do tych zagrożeń ustalonych przez Policję jako niepotwierdzone i spróbujemy je jeszcze raz zweryfikować.

Czyli ponad 3/4 tych zgłoszeń jest niepotwierdzonych. Mapa działa od 20 września. Kaliska Policja odnotowała 543 zgłoszenia, z czego 436 niepotwierdzonych. Pytanie jest proste: czy to nie jest marnowanie waszych sił i środków. Jeżeli 4/5 to zgłoszenia fałszywe.

Nie sądzę, dlatego, że stoję na stanowisku, iż współudział osób, które są zainteresowane dbałością o bezpieczeństwo powoduje, że Policja jest zobowiązana do sprawdzenia pewnych informacji właśnie w ten sposób przekazywanych. I poprzez naszą weryfikację dowiadujemy się czy dane zagrożenie występuje czy nie. My jeszcze wrócimy do tych czterystu trzydziestu sześciu zgłoszeń, które są zakwalifikowane jako niepotwierdzone. Spróbujemy jeszcze raz się temu wszystkiemu przyjrzeć...

A jakie zgłoszenia pojawiają się najczęściej?

Najczęściej mamy do czynienia, niestety, ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych. Kwestie związane z przekraczaniem dozwolonej prędkości, a także - przede wszystkim - z infrastrukturą drogową.

Wiem, że 29 z tych zgłoszeń, to takie, które określiliście jako żart. Co z nimi?

Te zgłoszenia są z urzędu usuwane przez koordynatorów do spraw Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa. To są te sytuacje, kiedy w danym miejscu dane zagrożenie po prostu fizycznie nie mogło wystąpić.

A czy to nie jest tak, że przy tym narzędziu mylone są kompetencje wasze i Straży Miejskiej? Bo jeżeli ja zgłoszę za pomocą tego narzędzia wałęsającego się psa. Wy wtedy podejmujecie interwencje czy Straż Miejska?

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo i jeżeli takie zgłoszenie do nas trafia, my możemy je przekazać do Straży Miejskiej do dalszej realizacji.

Czyli jak najbardziej jesteście za tym rozwiązaniem, za tym narzędziem. Będziecie weryfikować te niepotwierdzone zgłoszenia.

Ja myślę, że sama ilość tych zgłoszeń, czyli 543 przypadki pokazują, że jest to narzędzie, które się sprawdza. Mieszkańcy są tym zainteresowani.

Jednym z zadań, które Komendant Wojewódzki postawił przed Panem, to nadzór nad budową nowej siedziby dla Kaliskiej Jednostki. Pan z wykształcenia jest przecież inżynierem budownictwa. Jak Pan sobie wyobraża tę nową siedzibę dla siebie i swoich pracowników?

Nie muszę jej sobie wyobrażać, bo już zostały zakończone prace koncepcyjne i projekt...

Czyli projekt już jest...

Projekt koncepcyjny podkreślam - już jest. W tej chwili został wyłoniony wykonawca projektu technicznego, budowlanego i instalacyjnego. Wobec tego już wiemy jak ten budynek będzie wyglądał.

On będzie na działce przy ul. Kordeckiego?

Tak, będzie na działce przy ul. Kordeckiego. Pochłonie swoją kubaturą istniejące garaże oraz stary budynek, który kiedyś był Komisariatem Policji. Najpierw te budynki zostaną wyburzone i w to miejsce zostanie wybudowany nowy obiekt. Będzie on bardzo duży, bardzo przestronny i będzie zapewniał tyle miejsca, żeby wszyscy policjanci, cała Policja była skupiona w jednym miejscu.

Czyli Komenda z ul. Jasnej zniknie?

Komenda Miejska Policja z ul. Jasnej znika. Całość Służby Policyjnej zostanie przeniesiona na ul. Kordeckiego.

Mówił Pan, że będzie to duży budynek. Pewnie będzie też drogi.

Łączny koszt inwestycji to będzie 57 390 000 złotych.

I kto tyle pieniędzy wyłoży na nową jednostkę w Kaliszu.

Z tego miejsca pragnę podziękować Samorządowi Miejskiemu, który przeznacza aż 10 milionów złotych w perspektywie trzech latach. I za to wielkie podziękowanie. Pozostała kwota to kwota budżetowa i pochodzi ona z Komendy Głównej Policji.

To kiedy kaliscy policjanci mogą szykować się do przeprowadzki?

Zanim nastąpi przeprowadzka to najpierw rozpoczęcie - wkopanie pierwszego szpadla jak to się mówi po budowlanemu. To wkopanie powinno nastąpić około czerwca 2017 roku, natomiast zakończenie inwestycji przewidziane jest na koniec roku 2019.

Czyli z końcem 2019 roku mamy nową jednostkę kaliskiej Policji i okazały budynek - czekamy, czekamy... Bardzo dziękuję za spotkanie, a naszą nową tradycją tego programu, jest to, że dziękując za przyjęcie zaproszenia - dedykacja muzyczna. Chcielibyśmy, żeby Pan Komendant wybrał swój ulubiony utwór i komuś go zadedykował.

Na pewno utworem, który mi towarzyszy od dawna są "Rydwany Ognia" Vangelis'a, o które bardzo proszę jeśli to jest możliwe. Na swojej drodze spotkałem wiele osób, którym takie podziękowanie czy dedykację należałoby złożyć. Ale jest osoba, której chciałbym podziękować. To moja małżonka, która cierpliwie znosiła moją nieobecność podczas dojazdów do Ostrzeszowa. Liczyłem na to, że teraz pracując w Kaliszu będę miał możliwość szybciej wracać do domu, ale okazało się to nieprawdą. Dlatego za cierpliwość i wyrozumiałość bardzo dziękuję i ten utwór jej dedykuję.

A my dziękujemy za udział w dzisiejszym programie. Przypomnę, naszym gościem był Komendant Komendy Miejskiej Policji Kaliszu, insp. Dariusz Bieniek.

Radio Centrum 106.4 - TAKsięMÓWI_21. października 2016_Gość: insp. Dariusz Bieniek - nowy Komendant Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, prowadzenie: Paweł Figiel