Rozrost Kalisza kosztem gmin sąsiadujących

to normalny mechanizm rozwoju
35%
to zamach na samorządy gminne
48%
i tak nic nie da
17%
Razem głosów: 642